Διαμονή και εργασία

 

Αν και το θεσμικό πλαίσιο διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών αποτελεί καταρχήν εθνική πολιτική, μια σειρά πρόσφατων κοινοτικών οδηγιών (για τους επί μακρόν διαμένοντες, για την οικογενειακή επανένωση, για την κυκλοφορία κοινοτικών πολιτών και των μελών της οικογένειάς τους κ.ά.) συντελεί, εν πολλοίς, στη θεσμική πρόοδο και βελτίωσή του. Παρότι έχουν σημειωθεί αξιόλογες βελτιώσεις στο σχετικό εθνικό μας πλαίσιο, η διαμόρφωση ενός λειτουργικού και αποτελεσματικού ρυθμιστικού πλαισίου διαμονής που να επιτυγχάνει την κοινωνική ένταξη των μεταναστών αποτελεί ακόμη ζητούμενο. Η διαμεσολαβητική προσπάθεια του Συνηγόρου του Πολίτη εστιάζεται κυρίως στη διαδικασία χορήγησης και ανανέωσης των νομιμοποιητικών εγγράφων εργασίας και διαμονής και ποικίλει ανάλογα με τον λόγο διαμονής. Τέλος, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει παρέμβει σε περιπτώσεις παραβίασης του δικαιώματος πρόσβασης των ανηλίκων αλλοδαπών στην εκπαίδευση, που είναι ρητά κατοχυρωμένο στη νομοθεσία και ανεξάρτητο από το καθεστώς διαμονής τους στη χώρα, όπως και για τη διασφάλιση της νομιμότητας απόκτησης εκπαιδευτικών τίτλων.

Όλα | 2018 | 2017 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

Αποτελέσματα 71 έως 72 από 72.

2002

Αποτελέσματα 71 έως 72 από 72.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή