Απέλαση

 

Η απέλαση και η εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθυμήτων Αλλοδαπών αποτελούν μέτρα που το Ελληνικό Κράτος λαμβάνει σε βάρος αλλοδαπών υπηκόων εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Ωστόσο, καθώς τα εν λόγω μέτρα είναι ιδιαίτερα δυσμενή, η αιτιολόγησή τους πρέπει να είναι επαρκής και ειδική. Η ανύπαρκτη ή ελλιπής αιτιολόγηση που παρατηρείται σε αρκετές περιπτώσεις λήψης των προαναφερόμενων μέτρων, ενδεχομένως υποδηλώνει την κατάχρηση της έννοιας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η διοικητική απέλαση και η εγγραφή στον κατάλογο ανεπιθυμήτων αποτελούν συχνό αντικείμενο παρέμβασης του Συνηγόρου του Πολίτη.

Όλα | 2011 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2004 | 2002 | 2000

2000

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή