Δικαίωμα στον δημόσιο χώρο (Χώροι πρασίνου, τραπεζοκαθίσματα, πεζοδρόμια, περίπτερα, λαϊκές αγορές)

Η ελεύθερη πρόσβαση στον δημόσιο χώρο και η ελεύθερη χρήση ή απόλαυσή του είναι ζητήματα άρρηκτα συνδεμένα με την ποιότητα ζωής των πολιτών. Οι περισσότερες αναφορές που λαμβάνει ο Συνήγορος του Πολίτη αναφέρονται κυρίως στην πρόσβαση σε κοινόχρηστους χώρους μέσα στον οικιστικό ιστό ή και στις ακτές.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ασχολείται με υποθέσεις παρακώλυσης της ελεύθερης χρήσης και προσπέλασης πεζοδρομίων και διαβάσεων, ιδίως στους μεγάλους δήμους, αλλά και με τον αποκλεισμό της πρόσβασης στις ακτές. Οι αιτίες του προβλήματος εντοπίζονται κυρίως σε διάφορες κακοτεχνίες, σε αυθαίρετες καταλήψεις από μόνιμα εμπόδια ή εγκαταστάσεις και σε παρανόμως σταθμευμένα οχήματα ή και σε συνεχόμενες περιφράξεις.

Ως πτυχή παραβίασης του δικαιώματος στον δημόσιο χώρο είναι και η εγκατάσταση των περιπτέρων στα πεζοδρόμια, σε χώρους πρόσβασης πεζών ή οχημάτων ή και, η ανεξέλεγκτη επέκτασή τους καθώς θίγονται ζητήματα ασφαλούς διέλευσης των πεζών και αμαξιδίων ΑΜΕΑ. Με την κατάργηση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα για την αδειοδότηση, εκμίσθωση, μετατόπιση κλπ περιπτέρων, ασκούν οι δήμοι.

Ωστόσο, διαπιστώνεται κακοδιοίκηση, λόγω μη συγκρότησης των προβλεπομένων τμημάτων στους δήμους και επειδή η προσπάθεια επίλυσης των επιμέρους θεμάτων από άλλες υπηρεσίες των δήμων (τεχνικές, οικονομικές κλπ) δεν μπορεί να καλύψει την έρευνα, επί της ουσίας, των αιτημάτων μετατόπισης, του ζητήματος της ασφαλούς διέλευσης των πεζών, ή του ζητήματος διασφάλισης της εμπορικής κίνησης παρακείμενων καταστημάτων.

Παρόμοια κατάσταση θίγουν και οι αναφορές που σχετίζονται με την κατάληψη των κοινόχρηστων  χώρων (πεζοδρομίων, πλατειών ή και αιγιαλού παραλίας) από τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφετέριες), σε βαθμό που η πρόσβαση στον δημόσιο χώρο, γίνεται μόνο μέσω της χρήσης της συγκεκριμένης παρεχόμενης υπηρεσίας. Έτσι όμως, αναιρείται ο δημόσιος και δωρεάν χαρακτήρας του χώρου, ενώ η λειτουργία των καταστημάτων αυτών αναπτύσσεται σε βάρος άλλων δραστηριοτήτων της περιοχής.

Τέλος, η ανεξάρτητη αρχή χειρίζεται υποθέσεις που αφορούν διαμαρτυρίες πολιτών σχετικά με τη λειτουργία λαϊκών αγορών, ιδίως αυτών που εμφανίζουν μόνιμη εγκατάσταση σε μια περιοχή. Συνηθέστερος στόχος διαμεσολάβησης είναι η διαμόρφωση προτάσεων για την ανεύρεση κατάλληλου χώρου, ο οποίος να προκαλεί τις λιγότερες δυνατές αρνητικές επιπτώσεις. Επιπροσθέτως, η λειτουργία λαϊκής αγοράς πέραν των προδιαγεγραμμένων ορίων της, εκτός από το ότι είναι παράνομη μπορεί να εγκυμονεί και κινδύνους για τους περίοικους. Ο Συνήγορος του Πολίτη ζητά από όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες, να απευθύνουν τις απαραίτητες συστάσεις και να φροντίσουν για τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων, ώστε να διασφαλίζονται τα νόμιμα όρια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και να αποφεύγεται η παράνομη κατάληψη τμημάτων των παρακείμενων οδών από τους πωλητές των λαϊκών αγορών, τους πάγκους και τα οχήματά τους.

Όλα | 2018 | 2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2009 | 2005 | 2003 | 1999

2003

  • 18/09/2003
    - Διαδικασία ανακατασκευής - επιδιόρθωσης
    Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε μεγάλο αριθμό αναφορών μέσω των οποίων οι πολίτες διαμαρτύρονταν για ειδοποιήσεις που ελάμβαναν από διάφορους δήμους για καταβολή χρηματικών οφειλών.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή