Δημοτικά κοιμητήρια

Θεμελιώδη επιλογή της έννομης τάξης μας αποτελεί η προστασία της αξίας του ανθρώπου χωρίς οποιαδήποτε διάκριση. Στο πεδίο αυτής της αρχής συγκαταλέγεται και η απόδοση τιμών στους νεκρούς. Η έως σήμερα μακρόχρονη εμπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη καταδεικνύει ότι τα ζητήματα που αφορούν στη μεταθανάτια αξιοπρέπεια θεωρούνται εξαιρετικά κρίσιμα, από άποψη ηθικής και συναισθηματικής αξίας, για του πολίτες. Ταυτόχρονα η διερεύνηση των σχετικών υποθέσεων αναδεικνύει τις υφιστάμενες σοβαρές παραλείψεις και την πρακτική καταστρατήγησης των ισχυουσών διατάξεων εκ μέρους των φορέων που είναι επιφορτισμένοι με την εφαρμογή τους.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η ίδρυση και συντήρηση κοιμητηρίων ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δήμων και Κοινοτήτων.

Ορισμένες από τις κατηγορίες ζητημάτων που αφορούν στη λειτουργία των κοιμητηρίων και στην μεταθανάτια αξιοπρέπεια που εξετάζει ο Συνήγορος του Πολίτη είναι:

  • κανόνες λειτουργίας κοιμητηρίων, (μη τήρηση κανόνων παραχώρησης, κατασκευής και συντήρησης τάφων, δικαίωμα χρήσης οικογενειακών τάφων, ανανέωση ταφής σε τάφους τριετούς χρήσης, κ.τ.λ.)
  • προβλήματα χώρου, (νέα πληθυσμιακά δεδομένα/ υφιστάμενα δικαιώματα και ίση μεταχείριση πολιτών)
  • απόδοση τιμής και κοσμοθεωρητικός προσανατολισμός του νεκρού (αποτέφρωση, αθέμιτη εισαγωγή θρησκευτικών ή κοσμοθεωρητικών κριτηρίων, κτλ.)
  • τέλη δικαιωμάτων χρήσης (ισότητα και διαφοροποίηση τελών, ύψος τελών, ο ανταποδοτικός χαρακτήρας των τελών χρήσης τάφου)

ταφή νεογνών που έχουν ήδη αποκτήσει την ιδιότητα του προσώπου (ορθή εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων από τα κοιμητήρια, τα εμπλεκόμενα μαιευτήρια και τα γραφεία τελετών).

Όλα | 2014 | 2013 | 2010 | 2008

2014

2013

  • 27/06/2013
    - Παρέμβαση του Συνηγόρου για τη σύννομη διαδικασία ταφής - εκταφής νεογνών από τα κοιμητήρια του Δήμου Αθηναίων
    Ο Συνήγορος του Πολίτη, ήδη από το 2008 σε Ειδική Έκθεσή του για τους όρους λειτουργίας των κοιμητηρίων, μεταξύ άλλων είχε αναδείξει το ζήτημα της μη σύννομης ομαδικής ταφής βρεφών σε κοιμητήριο του Δήμου Αθηναίων. Επανέρχεται για το ίδιο θέμα μετά την καταγγελία πολίτη αναφορικά με τη διαδικασία ταφής-εκταφής του βρέφους της. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, η αρμόδια υπηρεσία προέβη στις απαραίτητες ενέργειες εφαρμόζοντας τη νομοθεσία.

2010

2008

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή