Χρεώσεις - Καταναλώσεις - Συνδέσεις

Σε αρκετές περιπτώσεις οι πολίτες διαμαρτύρονται κατά των δήμων και των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης, όταν τους επιβάλλονται αυξημένα τέλη ύδρευσης, η γέννηση των οποίων δεν οφείλεται σε δική τους ευθύνη. Τέτοιες περιπτώσεις συναντούμε όταν υπάρχει διαρροή στο δίκτυο ύδρευσης, που δε γίνεται έγκαιρα αντιληπτή ή όταν οι μισθωτές των ακινήτων, εν αγνοία των ιδιοκτητών, δεν εξοφλούν τους λογαριασμούς ύδρευσης, τους οποίους καλούνται να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες. Στις περιπτώσεις αυτές ο Συνήγορος του Πολίτη επιχειρεί να επιτύχει έναν περιορισμό της υποχρέωσης των οφειλετών στο μέτρο της πραγματικής ευθύνης τους. Η ανεξάρτητη αρχή εξετάζει κυρίως, αν γίνεται τακτικός έλεγχος του δικτύου ύδρευσης από τους φορείς ή εάν συντρέχει παράλειψη των φορέων να ενημερώσουν έγκαιρα τους ιδιοκτήτες των ακινήτων για τις οφειλές των ενοικιαστών τους.

Τα αιτήματα των πολιτών για σύνδεση των ακινήτων τους με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, συγκριτικά, δεν παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα. Οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης σε εύλογα χρονικά διαστήματα και κατ’ εξαίρεση, με μεγαλύτερες καθυστερήσεις, υλοποιούν τα έργα αυτά. Πρόβλημα για τους πολίτες αποτελεί η υποχρέωση κάλυψης της δαπάνης κατασκευής του αποχετευτικού αγωγού. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων συχνά αιφνιδιάζονται όταν καλούνται να καταβάλουν τη συμμετοχή τους στη δαπάνη κατασκευής του αποχετευτικού αγωγού, στον οποίο έχει πρόσοψη το ακίνητό τους, και μάλιστα σε χρονικό σημείο πολύ μεταγενέστερο του χρόνου απόκτησης του ακινήτου ή του χρόνου κατασκευής του δικτύου, οπότε συχνά εγείρονται ζητήματα εύρεσης του αληθούς υπόχρεου πληρωμής της δαπάνης.

Στις περιπτώσεις αυτές δεν υπάρχουν ιδιαίτερα περιθώρια διαμεσολάβησης, διότι η δαπάνη κατασκευής των αποχετευτικών αγωγών επιβαρύνει τους παρόδιους ιδιοκτήτες και υπολογίζεται με βάση συγκεκριμένο τύπο που ορίζει ο σχετικός νόμος.

Όλα | 2018 | 2017 | 2015 | 2014

Αποτελέσματα 1 έως 5 από 8.

2018

 • 30/01/2018
  - Απαλλαγή τελών αποχέτευσης λόγω μη σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο στους Δήμους Κηφισιάς και Αχαρνών
  Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορές πολιτών των Δήμων Κηφισιάς και Αχαρνών, με αίτημα τη διαγραφή από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. των τελών αποχέτευσης, λόγω της μη σύνδεσης των ιδιοκτησιών τους με το αποχετευτικό δίκτυο από τους οικείους Δήμους. Η Αρχή ζήτησε από τους αρμόδιους Δήμους την κατασκευή των αναγκαίων συνδέσεων και από την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. την απαλλαγή των ιδιοκτητών από τα τέλη αποχέτευσης έως την ημερομηνία σύνδεσής τους. Κατόπιν της διαμεσολάβησης του Συνηγόρου του Πολίτη, αφενός μεν ο Δήμος Κηφισιάς προέβη στη σύνδεση των οικιών των αναφερομένων με το αποχετευτικό δίκτυο, αφετέρου δε ο Δήμος Αχαρνών, ο οποίος είχε προβεί στη μερική εκτέλεση των συνδέσεων, συνέταξε και νεότερη συμπληρωματική μελέτη λόγω του εύρους του έργου, για την ολοκλήρωση αυτών. Περαιτέρω, η ΕΥΔΑΠ, με την από 26-07-17 απόφαση του Δ.Σ., ενέκρινε την απαλλαγή από την καταβολή του τέλους χρήσης υπονόμων για τους ιδιοκτήτες των ανωτέρω Δήμων, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στον ΟΤΑ μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής της εξωτερικής διακλάδωσης, ενώ ποσά που έχουν τυχόν καταβληθεί στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κατά την τελευταία πενταετία θα συμψηφιστούν με μελλοντικές χρεώσεις.

2017

 • 07/12/2017
  - Εισφορά σε χρήμα και ανάληψη κόστους για την επέκταση του δικτύου ύδρευσης στην περιοχή Πάτημα ΙΙ του Δήμου Χαλανδρίου
  Ο Συνήγορος εξέτασε υπόθεση πολίτη που αφορούσε στην κάλυψη των εξόδων επέκτασης του δικτύου ύδρευσης και μεταφοράς του μετρητή στην περιοχή Πάτημα Χαλανδρίου ΙΙ. Ο πολίτης διαμαρτυρόταν για τη χρέωση αυτή, υποστηρίζοντας ότι είχε ήδη καταβάλει την αναλογούσα εισφορά για τη σύνδεσή του με το δίκτυο ύδρευσης, με την εισφορά σε χρήμα για την ένταξη του ακινήτου του στο σχέδιο πόλης. Η Αρχή υπογράμμισε ότι η υποχρέωση των ιδιοκτητών για τις δαπάνες κατασκευής των δικτύων ύδρευσης εξαντλείται με την καταβολή εισφοράς σε χρήμα και πρότεινε να επανεξεταστεί ο τρόπος υπολογισμού της εισφοράς σε χρήμα και να διασφαλιστεί η είσπραξη της συμμετοχής των υπόλοιπων φορέων (Δημοσίου, ΟΤΑ). Παρά τις επισημάνσεις του Συνηγόρου, ο Δήμος Χαλανδρίου, εμμένει στη θέση του ότι τα δίκτυα ύδρευσης δεν περιλαμβάνονται στα κοινόχρηστα δίκτυα που αφορά η εισφορά σε χρήμα.

2015

 • 04/05/2015
  - Κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων
  Μετά από προσφυγή πολίτη, ο ΣτΠ ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αγίας Παρασκευής και της Περιφέρειας Αττικής να υλοποιήσουν άμεσα τεχνικό έργο (κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων), λόγω επικινδυνότητας για τη ζωή και την περιουσία του πολίτη. Μετά την παρέμβαση της Αρχής ολοκληρώθηκε άμεσα το έργο κατασκευής του αγωγού ομβρίων υδάτων, ο οποίος διέθετε ικανή διατομή ώστε να απορροφά τα όμβρια σε περίπτωση ισχυρής νεροποντής.
 • 10/03/2015
  - Ολοκλήρωση σύνδεσης πολυκατοικιών με το δίκτυο του φυσικού αερίου
  Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου, Δήμαρχος ανακάλεσε προφορική του εντολή προς την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Γλυφάδας που αφορούσε μη δυνατότητα εκτέλεσης αδειών τομής σε οδούς από την Εταιρεία Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Αττικής ΑΕ.
 • 29/01/2015
  - Απαλλαγή από καταλογισμό προσαύξησης σε λογαριασμό ύδρευσης
  Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου, η ΕΥΔΑΠ διέγραψε προσαύξηση λόγω εκπρόθεσμης καταβολής οφειλής, που είχε επιβάλλει σε πολίτη, καθώς αναγνωρίστηκε ότι δεν προήλθε από δική του υπαιτιότητα.

Αποτελέσματα 1 έως 5 από 8.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή