Διαδικασία ανακατασκευής – επιδιόρθωσης πεζοδρομίων

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει  γίνει αποδέκτης μεγάλου αριθμού αναφορών πολιτών που διαμαρτύρονται για τη χρέωση, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, οφειλών από τους δήμους, για δαπάνες κατασκευής, ανακατασκευής, επιδιόρθωσης των πεζοδρομίων που βρίσκονται μπροστά από τα ακίνητά τους.

Η ανεξάρτητη αρχή διερεύνησε τη νομιμότητα επιβολής των δαπανών αυτών και διαπίστωσε, ότι η επιβάρυνση των ιδιοκτητών των ακινήτων επί των πεζοδρομίων των οποίων εκτελούνται οιεσδήποτε εργασίες από τους αρμόδιους δήμους είναι σύννομη. Έχει επισημάνει πάντως ότι το μεγάλο χρονικό διάστημα το οποίο συχνά μεσολαβεί από την τέλεση του έργου μέχρι τη βεβαίωση της δαπάνης αιφνιδιάζει τους υπόχρεους ιδιοκτήτες, ενώ πολλές φορές παρατηρείται έλλειμμα ενημέρωσης των πολιτών. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι αναιρείται ουσιαστικά το δικαίωμα της ένστασης, αφού οι ενδιαφερόμενοι δεν μπορούν να εγείρουν τις αντιρρήσεις τους για τη σκοπιμότητα των έργων ή την αναγκαιότητά καθώς και  επιβαρύνονται οικονομικά με σημαντικά μη προβλέψιμα ποσά.

Δεν υπάρχουν ακόμα κείμενα για το θέμα αυτό

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή