Υλικές ζημιές από ανωμαλίες του οδοστρώματος

Ο Συνήγορος του Πολίτη ήδη από το δεύτερο έτος λειτουργίας του (1999) δέχθηκε μεγάλο αριθμό αιτημάτων να διαμεσολαβήσει προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) κυρίως Α΄ βαθμού, προκειμένου οι τελευταίοι να αποκαταστήσουν υλικές ζημιές που υπέστησαν οχήματα πολιτών από ανωμαλίες του οδοστρώματος.

Συγκεκριμένα, ζητήθηκε η άμεση, δηλαδή χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια, χρηματική ικανοποίηση των πολιτών για βλάβες που υπέστησαν τα οχήματά τους από κακοτεχνίες του δημοτικού οδικού δικτύου (όπως λακκούβες ή τομές), οφειλόμενες σε έλλειψη συντήρησης ή αδυναμία διατήρησης του οδικού δικτύου σε κατάσταση που να ανταποκρίνεται στον λειτουργικό του προορισμό. Τα αιτήματα αποζημίωσης των πολιτών αφορούσαν και ατυχήματα από πτώση κλαδιών ή κορμών δένδρων, μετακινήσεις κάδων απορριμμάτων, έργα από τις οικείες τεχνικές υπηρεσίες καθώς και από άλλες παρεμφερείς αιτίες.

Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων οι εμπλεκόμενοι ΟΤΑ αρνήθηκαν να καταβάλουν οποιαδήποτε αποζημίωση στους πολίτες ζητώντας ενίοτε δικαστική απόφαση, κάτι που είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ανέφικτο και υπερβολικά δυσμενές αφού το ύψος της απαίτησης είναι κατά κανόνα πολύ μικρότερο των δικαστικών εξόδων για τη διεκδίκησή της. Ο Συνήγορος του Πολίτη μελέτησε μεγάλο αριθμό υποθέσεων, κάλεσε σε διαβούλευση τους αρμόδιους φορείς και συνέταξε Ειδική Έκθεση με τίτλο «Αστική ευθύνη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης - Η περίπτωση υλικών ζημιών σε οχήματα από ανωμαλίες του οδοστρώματος ή άλλες παρεμφερείς αιτίες», στην οποία αναλυτικά περιγράφεται το πρόβλημα και υποδεικνύονται οι τρόποι επίλυσής του. Επιπλέον, διατυπώνει προτάσεις προκειμένου να εμπεδώσει την πρακτική της εξώδικης χρηματικής αποκατάστασης της ζημίας που υφίστανται οι πολίτες, όταν χρησιμοποιούν δημόσιο χώρο, τη διάθεση και απρόσκοπτη χρήση του οποίου οφείλει να εγγυάται η τοπική αυτοδιοίκηση.

Όλα | 2015 | 2014 | 2007 | 2003 | 2002 | 2000

Αποτελέσματα 1 έως 5 από 10.

2015

  • 16/06/2015
    - Εξώδικη αποζημίωση για ζημιά από πτώση σε λακκούβα με τη συνεκτίμηση ιδιωτικού εγγράφου
    Πολίτης διαμαρτυρήθηκε στο Συνήγορο για την άρνηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να του καταβάλει αποζημίωση για ζημιά που προκλήθηκε στο αυτοκίνητό του από πτώση σε λακκούβα του οδοστρώματος, επειδή δεν προσκόμισε δελτίο συμβάντος ατυχήματος από την Τροχαία. Ο Συνήγορος ζήτησε να ληφθεί υπόψη βεβαίωση επέμβασης Οδικής Βοήθειας στην οποία βεβαιώνεται ότι, την ημέρα του ατυχήματος, το όχημα ακινητοποιήθηκε εξαιτίας διάτρησης ελαστικού από την πτώση στη λακκούβα. Η παρέμβαση του Συνηγόρου έγινε δεκτή και η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την εξώδικη αποζημίωση του πολίτη.

2014

  • 21/01/2014
    - Άρνηση χορήγησης στοιχείων σχετικών με την αποκατάσταση της βλάβης του οδοστρώματος, κατόπιν θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος
    Πολίτης ζήτησε την παρέμβαση του Συνηγόρου διαμαρτυρόμενος για την άρνηση του Δήμου Χανίων να του χορηγήσει στοιχεία, σχετικά με την αποκατάσταση βλάβης του οδοστρώματος, στο σημείο που τραυματίσθηκε θανάσιμα ο γιός του. Αν και ο Συνήγορος επεσήμανε στο δήμο Χανίων την υποχρέωσή του για τη χορήγηση των αιτούμενων στοιχείων, ο δήμος δεν ανταποκρίθηκε. Κατόπιν τούτου ο Συνήγορος απηύθυνε πόρισμα στον Υπουργό Εσωτερικών και στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ζητώντας την πειθαρχική δίωξη του Δημάρχου Χανίων.

2007

2003

Αποτελέσματα 1 έως 5 από 10.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή