Ρύπανση

Ο Συνήγορος του Πολίτη ασχολείται συστηματικά με αναφορές πολιτών που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με τις συνέπειες περιβαλλοντικών παραμέτρων, όπως η ατμοσφαιρική ρύπανση, η κακή ποιότητα του πόσιμου νερού, η υποβάθμιση των εδαφών, οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες κ.α., στην υγεία του ανθρώπου. Στόχος του, εκτός από την ανάδειξη φαινομένων κακοδιοίκησης και μη τήρησης της νομιμότητας, παραμένει η ευαισθητοποίηση της δημόσιας διοίκησης και των αρμόδιων φορέων, ώστε να λάβουν έγκαιρα και αποτελεσματικά μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή