Ποιοί Είμαστε

Στις αρμοδιότητες διαμεσολάβησης του Συνηγόρου του Πολίτη ανήκουν και οι διαφορές που ανακύπτουν ανάμεσα στους πολίτες και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, δηλαδή τους δήμους και τις περιφέρειες.   Το ποσοστό των αναφορών που αφορούν στους ΟΤΑ  είναι σημαντικό  και είναι αναμενόμενο λόγω του  μεγάλου εύρους των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί. 

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ

Στο χρονικό διάστημα 1-1-2011 έως 27-6-2012 κατατέθηκαν στο Συνήγορο του Πολίτη 16.203 αναφορές, από τις οποίες οι 1.843 αφορούσαν δήμους και περιφέρειες.  Περαιτέρω, οι 1.498 αναφορές αφορούσαν δήμους, ενώ οι 345 περιφέρειες

 

Η διερεύνηση των πιο πάνω αναφορών έχει ολοκληρωθεί για τις 1.099 από αυτές, ενώ οι υπόλοιπες εκκρεμούν. Κατ’ ουσίαν, εξετάστηκαν οι 982 αναφορές, από τις οποίες  οι 363 δεν είχαν κάποιας μορφής κακοδιοίκηση, ενώ για τις 619 διαπιστώθηκε πρόβλημα κακοδιοίκησης.   Πιο συγκεκριμένα από τις 619 περιπτώσεις κακοδιοίκησης, οι 517 ανάγονται στους δήμους και οι 102 στις περιφέρειες.

 

Αναφορικά δε με τα αποτελέσματα της διαμεσολάβησης, σε 457 περιπτώσεις που αφορούσαν δήμους και 98 περιπτώσεις που αφορούσαν περιφέρειες  υπήρξε θετική ανταπόκριση των φορέων στις προτάσεις της Αρχής και επίλυση των προβλημάτων των πολιτών. Αντίθετα σε 61 περιπτώσεις τα προβλήματα των πολιτών δεν επιλύθηκαν.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή