Καταστήματα υγειονομικού ελέγχου

Ο Συνήγορος του Πολίτη δέχεται κάθε χρόνο ικανό αριθμό αναφορών για τη λειτουργία «καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος» ( αναψυκτήρια, εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης).

Το πρόβλημα κυρίως είναι, είτε η μη χορήγηση άδειας ενώ πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας, είτε η μη ανάκληση αυτής ενώ δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Η αρμοδιότητα ανήκει στους δήμους, οι οποίοι έχουν διακριτική ευχέρεια στη χορήγηση των αδειών. Ωστόσο, οφείλουν να εκτιμήσουν τις οχλήσεις που προβλέπεται να προκληθούν από τη λειτουργία ενός καταστήματος, βάσει των πραγματικών δεδομένων και συνθηκών και να διασφαλίσουν τη λειτουργικότητα γειτονικών κτιρίων που εξυπηρετούν ειδικούς σκοπούς (π.χ. σχολείων).  Ένα σύνηθες πρόβλημα, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, είναι η συσσώρευση μεγάλου αριθμού καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένες χωρικά περιοχές με τα συνεπακόλουθα προβλήματα (ηχορύπανση, κατάληψη κοινόχρηστων χώρων από τραπεζοκαθίσματα, αυθαιρεσίες πολεοδομικού χαρακτήρα, απορρίμματα) από τη συστηματική παραβίαση των όρων λειτουργίας τους και τον πλημμελή έλεγχό τους.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή