Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αφότου τέθηκε σε ισχύ ο ΚΟΚ σε συνδυασμό με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, η κύρια αρμοδιότητα για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιήλθε στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ βαθμού. Με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, οι μητροπολιτικές περιφέρειες Αθήνας και Θεσσαλονίκης ανέλαβαν την αρμοδιότητα εκπόνησης κυκλοφοριακών μελετών των περιοχών τους. Η ενιαία αντιμετώπιση του θέματος στα μητροπολιτικά συγκροτήματα είναι επιβεβλημένη καθώς οι δήμοι συχνά αποφασίζουν με τοπικά κριτήρια και συμφέροντα, χωρίς να έχουν συνολική εικόνα της κυκλοφοριακής κατάστασης στα μεγάλα αστικά κέντρα. Επίσης, οι κύριοι οδικοί άξονες ενός δήμου μπορεί να επηρεάζουν και επιβαρύνουν σημαντικά την κυκλοφορία και σε άλλους δήμους. Το βασικό οδικό δίκτυο ορίζεται ως το δίκτυο γύρω από το οποίο υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις για τις χρήσεις γης. Περιλαμβάνει τους περισσότερους κύριους οδικούς άξονες των μεγάλων δήμων της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Λάρισα και Πάτρα).

Όλα | 2016 | 2015

2016

  • 26/04/2016
    - Διορθωτικές ενέργειες στον πολεοδομικό και κυκλοφοριακό σχεδιασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης λόγω αναπηρίας πολίτη
    Πολίτης ζήτησε τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου σχετικά με το έντονο κυκλοφοριακό ζήτημα που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Θεσσαλονίκης, την τοποθέτηση κάδων μπροστά από την οικία της και την αποκομιδή των απορριμμάτων σε ακατάλληλες ώρες, με συνέπεια τη διατάραξη της καθημερινότητας μέλους της οικογένειάς της με αναπηρία. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, οι Υπηρεσίες του Δήμου προέβησαν σε διορθωτικές ενέργειες στον κυκλοφοριακό και πολεοδομικό σχεδιασμό, τροποποιώντας την εγκεκριμένη μελέτη, με γνώμονα το δημόσιο όφελος και την περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής.

2015

  • 21/04/2015
    - Ρύθμιση της κυκλοφορίας τουριστικών τρένων
    Μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου ανακλήθηκαν οι άδειες λειτουργίας τουριστικών τρένων επειδή οι εγκεκριμένες διαδρομές διέρχονταν από θεσμοθετημένους πεζόδρομους.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή