Αστική κατάσταση

Με τον όρο "αστική κατάσταση" εννοούνται οι αρμοδιότητες της Πολιτείας και, στην προκειμένη περίπτωση, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που αφορούν την προσωπική – οικογενειακή κατάσταση των πολιτών. Στην αστική κατάσταση περιλαμβάνονται θεματικές όπως η εγγραφή στο δημοτολόγιο (οικογενειακή μερίδα) και το μητρώο αρρένων, οι καταχωρίσεις στο ληξιαρχείο, η αλλαγή επωνύμου κ.ά. 

Η θεματική της αστικής κατάστασης αντικατοπτρίζει με σαφήνεια την προβληματική δομή της σύγχρονης ελληνικής διοίκησης. Η πολυπλοκότητα και ανελαστικότητα του οικείου θεσμικού πλαισίου, το πλήθος των εμπλεκομένων υπηρεσιών, που αγνοούν οι μεν τις ενέργειες των δε και η αδυναμία απαγκίστρωσής τους από πρακτικές που δεν εφαρμόζονται πλέον από τα ανεπτυγμένα κράτη, δημιουργούν ένα τεράστιο γραφειοκρατικό σύστημα το οποίο ο πολίτης θα αντιμετωπίσει οπωσδήποτε κάποια στιγμή στη ζωή του και το οποίο δεν θα ξεπεράσει χωρίς ταλαιπωρία και σπατάλη χρόνου και χρήματος.

Στην παρούσα σελίδα εμφανίζονται οι παρεμβάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη σε θέματα αστικής κατάστασης, στη συνέχεια αναφορών πολιτών.

Όλα | 2013 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Αποτελέσματα 1 έως 10 από 15.

2013

2009

2008

2007

Αποτελέσματα 1 έως 10 από 15.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή