Συμμόρφωση Δήμου Καρύστου για την κατασκευή έργου, κατόπιν της παρέμβασης του Συνηγόρου

Συμμόρφωση Δήμου Καρύστου για την κατασκευή έργου, κατόπιν της παρέμβασης του Συνηγόρου

Πολίτης προσέφυγε στον Συνήγορο του Πολίτη, καταγγέλλοντας την υπέρμετρη καθυστέρηση κατασκευής τοιχίου στην οικία της, στον οικισμό Καψάλων του Δήμου Καρύστου, σε συμμόρφωση με δικαστική απόφαση, σύμφωνα με την οποία κρίθηκε ότι ο εναγόμενος Δήμος, είχε διαταράξει τη νομή της, με την κατασκευή χάνδακα και τη διοχέτευση των ομβρίων υδάτων σε όλο το μήκος της δυτικής πλευράς της οικίας της, δημιουργώντας προφανείς κινδύνους για την στατικότητα αυτής. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, μεταξύ των αρμοδιοτήτων των Δήμων εμπίπτει η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την απρόσκοπτη πρόσβαση σε κοινόχρηστους χώρους και ιδίως η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων. Οι Δήμοι οφείλουν να προβαίνουν στις δαπάνες για την εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων. 
Οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των Δήμων υπόκεινται σε έλεγχο νομιμότητας, στο πλαίσιο της διοικητικής εποπτείας. Σε περίπτωση έλλειψης συνεργασίας των υπηρεσιών και των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο ΣτΠ μπορεί να ζητήσει την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου.

Αρχείο

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή