Συνήγορος του Πολίτη

Βασική κατευθυντήρια αρχή και γνώμονας της λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη είναι η προσήλωση στη λογική του θετικού αθροίσματος. Η διερεύνηση, δηλαδή, και ανάδειξη λύσεων από τις οποίες βγαίνουν κερδισμένοι τόσο οι πολίτες όσο και η διοίκηση. Η Ανεξάρτητη Αρχή στέκεται δίπλα στον δοκιμαζόμενο από την κρίση πολίτη, ερευνά τα προβλήματα που προκαλούνται από νομοθετικές ή άλλες παρεμβάσεις της διοίκησης και αναλαμβάνει στοχευμένες πρωτοβουλίες, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει και τις διευρυμένες αρμοδιότητες που διαθέτει. Ο Συνήγορος λειτουργεί ως θεματοφύλακας των δικαιωμάτων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης, των δικαιωμάτων του παιδιού και των ευπαθών ομάδων.

 

 

Από την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 λειτουργεί ο νέος ιστοχώρος της Αρχής. Μεταφερθείτε στο νέο site του Συνηγόρου του Πολίτη.

 

Την ετήσια έκθεση για το 2021 επέδωσε στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα ο Συνήγορος του Πολίτη κ. Ανδρέας Ποττάκης

Την ετήσια  έκθεση για το 2021 επέδωσε στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Κωνσταντίνο Τασούλα ο Συνήγορος του Πολίτη κ. Ανδρέας Ποττάκης

 

 

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή