Άρνηση της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος να εφαρμόσει το αυτόματο σύστημα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων του Π.Δ. 38/2010

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Άρνηση της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος να εφαρμόσει το αυτόματο σύστημα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων του Π.Δ. 38/2010

Περιγραφή

Κάτοχοι αλλοδαπών τίτλων σπουδών και βεβαιώσεων, που αναφέρονται στο Παράρτημα V (αυτόματο σύστημα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων) της οδηγίας 2005/36/ΕΚ προς την οποία η ελληνική έννομη τάξη έχει εναρμονισθεί με το π.δ.38/2010, ζήτησαν τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη, προκειμένου η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) να τους εγγράψει στα μητρώα της, ώστε να αποκτήσουν το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του νοσηλευτή στην Ελλάδα.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή