Τμήμα Τεκμηρίωσης και Βιβλιοθήκης

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος: Γερασιμούλα Χαραλάμπους, ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων
____________________________________________________________

 

Η Βιβλιοθήκη του Συνηγόρου του Πολίτη είναι θεματικά προσδιορισμένη, σύμφωνα με την αποστολή της Αρχής, και συμβάλλει στην επιστημονική υποστήριξη και τεκμηρίωση του έργου της. 

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης ανέρχεται σε περίπου 3.500 τόμους βιβλίων και περιοδικών. Εξ αυτών 2.700 τόμοι είναι τα βιβλία και 800 τόμοι τα περιοδικά. Οι τίτλοι των περιοδικών ανέρχονται στους 45.
 
Οι θεματικές κατηγορίες που καλύπτουν τα βιβλία είναι κυρίως δίκαιο με έμφαση στο δημόσιο, διεθνές, ευρωπαϊκό, εργατικό, κοινωνικοασφαλιστικό και τέλος περιβαλλοντικό δίκαιο, καθώς και κοινωνιολογία, πολιτική, εκπαίδευση, επικοινωνία, δημόσιες σχέσεις κ.λπ.
 
Υπάρχουν επίσης αρκετά τεκμήρια, βιβλία, φυλλάδια, σειρές, ετήσιες εκθέσεις κ.λπ. που αφορούν τις Ανεξάρτητες Αρχές, ιδιαίτερα τον Συνήγορο του Πολίτη της Ελλάδας καθώς και τους αντίστοιχους θεσμούς (Ombudsmen) των περισσοτέρων χωρών του κόσμου.
 
Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική μόνο για το προσωπικό της Αρχής. Για εξωτερικούς χρήστες (ακαδημαϊκούς, ερευνητές, φοιτητές ΕΣΔΔ κ.ά.) παρέχεται η δυνατότητα επιτόπιας έρευνας και μελέτης καθώς και  μερικής αναπαραγωγής φωτοαντιγράφων.
 
Οι υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης είναι αυτοματοποιημένες και όλο το υλικό της καταχωρισμένο ηλεκτρονικά στο σύστημα ΑΒΕΚΤ 5.5 του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Διαθέτει επίσης online συνδέσεις με νομικές βάσεις δεδομένων όπως «ΝΟΜΟΣ», «Ισοκράτης», «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ», «Ε.Τ.». Ορισμένα περιοδικά της Βιβλιοθήκης εκτός από την έντυπη μορφή, διατίθενται και σε ηλεκτρονική μορφή.
 
Η Βιβλιοθήκη συνεργάζεται με όλες τις επιστημονικές βιβλιοθήκες της χώρας μέσω του διαδανεισμού και της ανταλλαγής άρθρων από περιοδικά του δικτύου του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης.
 
Η λειτουργία της Βιβλιοθήκης υποστηρίζεται προς το παρόν από μία βιβλιοθηκονόμο, ενώ κατά περιόδους παρέχουν υπηρεσίες και φοιτητές, πραγματοποιώντας την πρακτική τους άσκηση.
 
Ωράριο λειτουργίας
Καθημερινά  9 πμ - 4.30 μμ
 
Διεύθυνση:Χαλκοκονδύλη 17, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα
 
Τηλέφωνο: 213-1306644
Fax: 213 1306 800 και 210 7292 129
Email: gharalam στο synigoros τελεία gr

 

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή