Τμήμα Μηχανογράφησης

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος: Καλαματιανού Μαρία - Αριστέα, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής
_________________________________________
 
 Υπάλληλοι:

 Ανδριάνη Ρόδω, κλάδου ΤΕ Πληροφορικής,
 Βράζος Δημήτριος, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής,                  
 Μπαράκος Νικόλαος, κλάδου ΠΕ Πληροφορικής
 Ζάκας Αλέξανδρος, κλάδου ΤΕ Πληροφορικής
 

Το Τμήμα Μηχανογράφησης είναι αρμόδιο για:

  • τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη συντήρηση των μηχανογραφικών εφαρμογών
  • την καλή λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος
  • τη συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού

 

Tο τμήμα διαχειρίζεται το τοπικό δίκτυο του Φορέα -τόσο σε επίπεδο λογισμικού, όσο και σε επίπεδο υλικού- καθώς και το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της Αρχής, το οποίο υλοποιήθηκε στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ.
 
Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του τμήματος Μηχανογράφησης περιλαμβάνεται η συμμετοχή της Αρχής στο δίκτυο «Σύζευξις» , το οποίο χρησιμοποιείται για την ασφαλή μεταφορά δεδομένων μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών καθώς και για τη δωρεάν τηλεφωνική επικοινωνία των δημόσιων φορέων που συμμετέχουν σε αυτό. Μέσω του ίδιου δικτύου, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει εξοπλιστεί με την αναγκαία τεχνολογία Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού (PKI) για τη χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών.
 
Το τμήμα Μηχανογράφησης, σε συνεργασία με το τμήμα Επικοινωνίας, είναι επιφορτισμένο με την συντήρηση του συγκεκριμένου ιστοχώρου.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή