Γραμματειακή Υποστήριξη

Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τμήματος: Σάλτας Παναγιώτης, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
________________________________________________________________________________
 

Υπάλληλοι: Αδαμόπουλος Αναστάσιος, ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
                   Αποστολίδου Άννα, ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων
                   Βερβεράκη Κλεοπάτρα ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
                   Θέος Ιωάννης, ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού
                   Κανελλόπουλος Βασίλειος, ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων
                   Κρητικοπούλου Βασιλεία,  ΥΕ Ειδικότητας Κλητήρων
                   Μπρίλη Αικατερίνη, ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων                   
                   Νάκου Βιργινία, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού                  
                   Σωτηροπούλου Μαρία, ΔΕ Διοικητικών - Γραμματέων

Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της Αρχής και το υπαγόμενο σε αυτό Γραφείο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Πολιτών είναι αρμόδια για τις εξής δραστηριότητες:

  • Τη θεματοποίηση αναφορών και υπηρεσιακών εγγράφων και χρέωση στους αντίστοιχους κύκλους και οργανικές μονάδες, την τήρηση πρωτοκόλλου της πάσης φύσεως εισερχόμενης – εξερχόμενης αλληλογραφίας.
  • Τη διακίνηση της εισερχόμενης αλληλογραφίας στους κύκλους αρμοδιότητας και τις οργανικές μονάδες.
  • Την αποστολή και αναπαραγωγή πάσης φύσεως εντύπων και εγγράφων.
  • Τη βεβαίωση γνησίου υπογραφής και ακρίβειας αντιγράφων και φωτοαντιγράφων.
 
Το Γραφείο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Πολιτών το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης είναι αρμόδιο για :
  • Τη διοικητική υποστήριξη του γραφείου για την υποδοχή και πληροφόρηση των προσερχομένων πολιτών που αναλαμβάνει διαδοχικά το επιστημονικό προσωπικό.
  • Την παραλαβή – πρωτοκόλληση και διακίνηση των κατατιθεμένων από τους πολίτες στο Γραφείο αναφορών και σχετικών  εγγράφων στους αρμόδιους κύκλους
  • Την πληροφόρηση των πολιτών μέσω του τηλεφωνικού κέντρου
  • Τη μέριμνα για την επάρκεια και τη διάθεση προς τους πολίτες μέσω του Γραφείου Π.Ε.Π. του σχετικού έντυπου πληροφοριακού υλικού.

 

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή