Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης/ Γραφείο Προμηθειών

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος: Κοσμά Στέλλα, ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
_________________________________________________________

  Υπάλληλοι: Αποστολόπουλος Δημήτριος , κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού
                     Βράιλα Κατερίνα, κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
                     Κανδαράκη Ελένη , κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Γραμματέων
                     Μαρκουλάκη Κατερίνα, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
                     Παπαδόπουλος Θεόδωρος ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού
                     Σάκκη Ειρήνη , κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Γραμματέων
                     
Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της Γραμματείας της Αρχής και το υπαγόμενο σε αυτό Γραφείο Προμηθειών καλύπτουν όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων της Αρχής.
 
Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης είναι αρμόδιο για: 

  •  την κατάρτιση του προϋπολογισμού (τακτικού & δημοσίων επενδύσεων), μετά από μελέτη, πρόβλεψη και σχεδιασμό των αναγκών του επόμενου οικονομικού έτους. 
  • την τροποποίηση και εκτέλεση του προϋπολογισμού (τακτικού & δημοσίων επενδύσεων) προκειμένου να καλυφθούν οι οικονομικές υποχρεώσεις της Αρχής από λειτουργικές ανάγκες (μισθώματα, ηλεκτρική ενέργεια, ύδρευση κλπ), από  δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο, από μετακινήσεις του προσωπικού στο εσωτερικό και εξωτερικό, συνέδρια ημερίδες, εκδηλώσεις, κλπ
  • την εντολή και εκκαθάριση αποδοχών και λοιπών απολαβών αποζημιώσεων όλου του προσωπικού της Αρχής, καθώς και  την καταβολή της αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία καθώς και των μελών των συλλογικών οργάνων.

 

To Γραφείο Προμηθειών το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης διενεργεί τις προβλεπόμενες διαδικασίες για:

  • την καταγραφή και προμήθεια του πάσης φύσεως   υλικοτεχνικού εξοπλισμού και την εκτέλεση των απαιτούμενων υπηρεσιών
  • τη διαχείριση του πάσης φύσεως πάγιου και αναλώσιμου υλικού και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού
  • την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή