Τμήμα Επικοινωνίας

Το Τμήμα Επικοινωνίας έχει στην αρμοδιότητά του την οργάνωση της επικοινωνίας της Αρχής με: 

  • τους πολίτες τους οποίους ενημερώνει για τις αρμοδιότητες της Αρχής και τη διαδικασία υποβολής αναφοράς για θέματα που τους απασχολούν σε σχέση με το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Εκδίδει ενημερωτικό υλικό (φυλλάδια, αφίσσες) και απαντά στις επιστολές που απευθύνουν στην Αρχή ζητώντας πληροφορίες.  
  • τους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στους οποίους το Τμήμα Επικοινωνίας αποστέλλει τις ετήσιες εκθέσεις πεπραγμένων της Αρχής, ειδικές εκθέσεις και πορίσματα που εκδίδονται για εξειδικευμένα θέματα τα οποία  χειρίστηκε ο Συνήγορος του Πολίτη και αναδείχθηκαν από τις σχετικές αναφορές πολιτών που προσέφυγαν σε αυτόν. 
  • τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τα οποία ενημερώνει για τις πάσης φύσεως δραστηριότητες της Αρχής αποστέλλοντας τους με Φαξ και e-mail Δελτία Τύπου, εκθέσεις, πορίσματα, παρεμβάσεις, προτάσεις και άλλο υλικό. Επίσης, συντονίζει την επαφή τους με την πολιτική ηγεσία της Αρχής διευθετώντας συνεντεύξεις του Συνηγόρου του Πολίτη και των Βοηθών Συνηγόρων προς όλα τα ΜΜΕ.  

 

Το τμήμα Επικοινωνίας είναι επίσης υπεύθυνο για: 

  •  την ανάρτηση στην ιστοσελίδα και ειδικότερα του Κέντρου Δημόσιας Επικοινωνίας & Τύπου του πάσης φύσεως ενημερωτικού υλικού προς ενημέρωση όλων των επισκεπτών της.
  • τη διοργάνωση συνεδρίων και συναντήσεων εργασίας του Συνηγόρου του Πολίτη και των επισκέψεων του Συνηγόρου του Πολίτη και αντιπροσωπειών της Αρχής στην Περιφέρεια.
  • για τη συμμετοχή του Συνηγόρου του Πολίτη και των Βοηθών Συνηγόρων σε εκδηλώσεις άλλων φορέων
     

Eπισκεφθείτε το Κέντρο Δημόσιας Επικοινωνίας & Τύπου 
Επικοινωνία Δημοσιογράφων εδώ

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή