Στοιχεία προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη» για τα οικονομικά έτη 2009 - 2015.

 


Εγκεκριμένος προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2015

Δαπάνες για αποδοχές 5.233.000,00
Δαπάνες για πρόσθετες και λοιπές παροχές 3.000,00
Καταναλωτικές και σύνθετες (λειτουργικές) δαπάνες 804.000,00
Μεταβιβαστικές πληρωμές 5.000,00
Σύνολο 6.045.000,00

 

Πραγματοποιηθείσες δαπάνες  της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη»,

σύμφωνα με τα  επίσημα στοιχεία της Αρχής και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

 

 

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 

Πραγματο-
ποιηθείσες
δαπάνες

Πραγματο-
ποιηθείσες
δαπάνες

Πραγματο-
ποιηθείσες
δαπάνες

Πραγματο-
ποιηθείσες
δαπάνες

Πραγματο-
ποιηθείσες
δαπάνες

Πραγματο-
ποιηθείσες
δαπάνες

Δαπάνες για αποδοχές

5.228.219,00

4.965.720,00

5.177.614,29

6.270.508

6.692.161

7.704.100

Δαπάνες για πρόσθετες και λοιπές  παροχές

813,00

-

1.093,57

5.814

42.385

62.420

Καταναλωτικές και σύνθετες (λειτουργικές) δαπάνες  

1.271.764,00

1.218.941,00

1.414.412,57

1.608.847

2.002.651

2.315.998

Μεταβιβαστικές πληρωμές

3.630

3.920

4.040

2.680

3.890

2.900

 

6.504.426,00

6.188.581,00

6.597.160,40

7.887.849

8.741.087

10.085.418

 

 

 

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή