Ετήσια Έκθεση 2010

Αποτίμηση του έργου της Αρχής για το 2010

Την ανάγκη να ενταθεί η θεσμική λειτουργία, η τήρηση των αρχών και των κανόνων του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας επισημαίνει ο Συνήγορος του Πολίτη στην ετήσια έκθεση για το 2010. Έχοντας κατακλυστεί από αναφορές, μεταξύ των οποίων πολλές με αιτήματα για βοήθεια (υπερχρεωμένα νοικοκυριά, άνεργοι, επιχειρηματίες σε κίνδυνο πτώχευσης κ.λπ.), ακόμη και για θέματα που δεν ενέπιπταν στο πεδίο αρμοδιότητάς του, ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει την ανησυχία του ότι υπό την πίεση των δυσμενών οικονομικών συνθηκών, η διοίκηση τείνει να αμελεί διαδικαστικές της υποχρεώσεις απέναντι στους πολίτες. Η περιστολή των δημόσιων δαπανών επηρέασε ευρύτερα τη λειτουργία του κράτους. Η καθυστέρηση, η παράλειψη απάντησης ή η έλλειψη σεβασμού των προθεσμιών εμφανίζονται συχνότερα. Καθυστερήσεις πληρωμών, προβλήματα λειτουργίας λόγω ελλιπούς στελέχωσης σε συνδυασμό με το κύμα συνταξιοδοτήσεων, μειωμένες υπηρεσίες πρόνοιας, καθυστερήσεις στην απονομή συντάξεων και στην παροχή άλλων κοινωνικών δικαιωμάτων, ανατροπή προσδοκιών για πρόσληψη επιτυχόντων σε διαγωνισμούς είναι ορισμένα από τα θέματα που κυριάρχησαν το 2010 στις αναφορές των πολιτών.

Διαβάστε το δελτίο τύπου εδώ.

Σχετικά Έγγραφα

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή