Ετήσια Έκθεση 2004

Αποτίμηση δραστηριότητας του Έργου της Αρχής για το 2004

Αυξημένες αναφορές από μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα μας και αντιμετωπίζουν ποικίλα προβλήματα με τη δημόσια διοίκηση φτάνουν σε μεγαλύτερους αριθμούς στην Αρχή μέσα στο 2004. Η αύξηση των αναφορών από την συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών είναι 7,6 % ενώ συνολικά οι αναφορές που αφορούσαν στα ανθρώπινα δικαιώματα αυξήθηκαν κατά 25%. Οι περισσότερες αναφορές ωστόσο, όπως και τις προηγούμενες χρονιές αφορούν στους Δήμους (20,8%), στους φορείς ασφάλισης (19,8%) και τις Νομαρχίες 11,4%.

Σχετικά Έγγραφα

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή