Αποτίμηση του έργου του Συνηγόρου για το 2014

Αποτίμηση του έργου του Συνηγόρου για το 2014

Στις αδυναμίες της διοίκησης, λιγότερο ή περισσότερο γνωστές από το παρελθόν, έρχονται να προστεθούν τα προβλήματα που προκαλούν οι ίδιες οι ασκούμενες πολιτικές, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θεσμοθετούνται, χωρίς επαρκή προετοιμασία αλλά και χωρίς ουσιαστικό διάλογο. Η δίκαιη κατανομή των βαρών, η στήριξη των δημιουργικών πρωτοβουλιών, η προστασία των ευάλωτων ατόμων και ομάδων περιθωριοποιούνται ή τελούν σε αναμονή, αντί να αποτελούν προτεραιότητες και αφετηρία των πολιτικών επιλογών. Πρέπει επιτέλους η σχέση του πολίτη με το κράτος να τεθεί στο επίκεντρο. Είναι μια απαίτηση χρηστής διακυβέρνησης και δημοκρατίας.

Σχετικά Έγγραφα

 • 31/12/2014 - Ετήσια Έκθεση
  - Δελτίο τύπου
  Το δελτίο τύπου για την ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος 2014.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Δελτίο τύπου
 • 31/12/2014 - Ετήσια Έκθεση
  - Πλήρες κείμενο
  Η ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2014.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Πλήρες κείμενο
 • 31/12/2014 - Ετήσια Έκθεση
  - Εισαγωγή
  Στις αδυναμίες της διοίκησης, λιγότερο ή περισσότερο γνωστές από το παρελθόν, έρχονται να προστεθούν τα προβλήματα που προκαλούν οι ίδιες οι ασκούμενες πολιτικές, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θεσμοθετούνται, χωρίς επαρκή προετοιμασία αλλά και χωρίς ουσιαστικό διάλογο. Η δίκαιη κατανομή των βαρών, η στήριξη των δημιουργικών πρωτοβουλιών, η προστασία των ευάλωτων ατόμων και ομάδων περιθωριοποιούνται ή τελούν σε αναμονή, αντί να αποτελούν προτεραιότητες και αφετηρία των πολιτικών επιλογών. Πρέπει επιτέλους η σχέση του πολίτη με το κράτος να τεθεί στο επίκεντρο. Είναι μια απαίτηση χρηστής διακυβέρνησης και δημοκρατίας.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Εισαγωγή
 • 31/12/2014 - Ετήσια Έκθεση
  - Οι δραστηριότητες της χρονιάς
  Οι αναφορές που κατατέθηκαν στον Συνήγορο το 2014 έφτασαν στο νέο ρεκόρ όλων των ετών (16.339). Τα προβλήματα διαχείρισης των επιπτώσεων της δημοσιονομικής κρίσης συνεχίζουν να παράγουν το μεγαλύτερο μέρος των παραπόνων από τον κρατικό μηχανισμό, αντανακλώντας ταυτόχρονα και την επιδεινούμενη έλλειψη εμπιστοσύνης προς το κράτος και τις υπηρεσίες του.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Οι δραστηριότητες της χρονιάς
 • 31/12/2014 - Ετήσια Έκθεση
  - Ιδιοκτησία: ένα κεκτημένο υπό αμφισβήτηση
  Το δικαίωμα στην ιδιοκτησία αναδεικνύεται στο πλέον απειλούμενο, ως προς τη συνταγματική κατοχύρωσή του και την προστασία που αυτή συνεπάγεται, λόγω της επιλογής της Πολιτείας να το μεταβάλει στην κατεξοχήν πηγή δημόσιων εσόδων.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Ιδιοκτησία: ένα κεκτημένο υπό αμφισβήτηση
 • 31/12/2014 - Ετήσια Έκθεση
  - Οικονομικές συναλλαγές
  Τα προβλήματα επιτείνονται από την καταδεικνυόμενη αδυναμία της φορολογικής διοίκησης να υπερβεί την αυστηρή προσκόλληση στο γράμμα του νόμου και να συνεκτιμήσει τις πραγματικές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που πλαισιώνουν την καθημερινότητα των διοικουμένων.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Οικονομικές συναλλαγές
 • 31/12/2014 - Ετήσια Έκθεση
  - Κοινωνική ασφάλεια και αλληλεγγύη
  Στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης, υγείας και πρόνοιας, αναδεικνύεται η προσπάθεια εκ μέρους του κράτους να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα των ασφαλιστικών συστημάτων. Την ίδια στιγμή, όμως, η προσπάθεια αυτή υπονομεύει τη διατήρηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών: ασφαλιστικά δικαιώματα και κοινωνικά επιδόματα περιορίζονται σημαντικά, ενώ, παράλληλα, παρατηρείται υποβάθμιση στις υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης και περίθαλψης.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Κοινωνική ασφάλεια και αλληλεγγύη
 • 31/12/2014 - Ετήσια Έκθεση
  - Εργασία
  Η διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω συμμετοχής σε προγράμματα προώθησης της απασχόλησης και επιδοτούμενων θέσεων εργασίας έχουν αναδειχθεί σε βασικά πεδία παρέμβασης του κράτους, λόγω των υψηλών ποσοστών ανεργίας και υποαπασχόλησης.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Εργασία
 • 31/12/2014 - Ετήσια Έκθεση
  - Διαχείριση και προστασία περιβαλλοντικών αγαθών
  Καθώς η κρίση συνεχίζει να πλήττει τομείς που διαπλέκονται αναπόφευκτα με το περιβάλλον, η περιβαλλοντική πολιτική κινδυνεύει να καταστεί άνευ ουσίας, καθώς η Πολιτεία, ακόμη και αν τυχόν το επιθυμεί, αδυνατεί να συγκεράσει, να συνθέσει και εντέλει να ιεραρχήσει προτεραιότητες και τομείς δράσης.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Διαχείριση και προστασία περιβαλλοντικών αγαθών
 • 31/12/2014 - Ετήσια Έκθεση
  - Εκπαίδευση
  Η ιδιαιτερότητα μεγάλου αριθμού υποθέσεων της φετινής χρονιάς έγκειται στις επιπτώσεις που επέφερε η τρέχουσα περιοριστική δημοσιονομική πολιτική στους παράγοντες που επηρεάζουν, ιδίως, τη λειτουργία και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Εκπαίδευση
 • 31/12/2014 - Ετήσια Έκθεση
  - Οικογένεια και αστική κατάσταση
  Το νομικό καθεστώς του προσώπου, βασικό πεδίο νομοθετικής και διοικητικής μέριμνας, αντανακλά την ικανότητα προσαρμογής του νομοθέτη και της διοίκησης στα εξελισσόμενα κοινωνικά και ηθικά δεδομένα.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Οικογένεια και αστική κατάσταση
 • 31/12/2014 - Ετήσια Έκθεση
  - Προσωπική ελευθερία και ασφάλεια
  Κατά το 2014, οι παρεμβάσεις του Συνηγόρου σε θέματα προσωπικής ελευθερίας ενισχύθηκαν με την έναρξη εφαρμογής των νέων ειδικών αρμοδιοτήτων του, ενώ παράλληλα συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι παρεμβάσεις του Συνηγόρου για συναφή θέματα που τον έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Προσωπική ελευθερία και ασφάλεια
 • 31/12/2014 - Ετήσια Έκθεση
  - Διοικητικές παθογένειες: ο φαύλος κύκλος
  Η διαμεσολαβητική δραστηριότητα του Συνηγόρου σε ένα ευρύτατο φάσμα των σχέσεων κράτους – πολιτών τού επιτρέπει τη συστηματική παρακολούθηση των προβλημάτων της διοίκησης και συχνά των αιτίων που τα τροφοδοτούν. Αναδεικνύονται παθογένειες, δομικές αδυναμίες ή και συγκυριακές περιπλοκές που εμποδίζουν τη διοίκηση να ανταποκριθεί στην κύρια αποστολή της.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Διοικητικές παθογένειες: ο φαύλος κύκλος
 • 31/12/2014 - Ετήσια Έκθεση
  - Καταπολέμηση των διακρίσεων - Ειδική έκθεση 2014
  Η παρούσα έκθεση αποτυπώνει τη δράση του Συνηγόρου του Πολίτη το έτος 2014 ως φορέα προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, σύμφωνα με την κατά τον Ν. 3304/2005 αρμοδιότητά του.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Καταπολέμηση των διακρίσεων - Ειδική έκθεση 2014
 • 31/12/2014 - Ετήσια Έκθεση
  - Φύλο και εργασιακές σχέσεις - Ειδική έκθεση 2014
  Ο Συνήγορος παρατηρεί ότι αναλήφθηκαν νομοθετικές πρωτοβουλίες, με στόχο τη ρύθμιση προβληματικών ζητημάτων ειδικά στον τομέα αδειών ανατροφής και άλλων παροχών που σχετίζονται με τη μητρότητα, με αξιοσημείωτες τις εξελίξεις στο πεδίο των αυτοαπασχολουμένων, των οποίων η προστασία υπολειπόταν εξαιρετικά μέχρι πέρυσι εκείνης των υπόλοιπων κατηγοριών εργαζομένων. Ωστόσο, ανακύπτουν νέα προβλήματα, λόγω της αποσπασματικότητας των συγκεκριμένων ρυθμίσεων.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Φύλο και εργασιακές σχέσεις - Ειδική έκθεση 2014
 • 31/12/2014 - Ετήσια Έκθεση
  - Επιστροφές αλλοδαπών - Ειδική έκθεση 2014
  Ο Συνήγορος καλείται να συμβάλει στην αναγκαία λογοδοσία και διαφάνεια των διαδικασιών επιστροφής αλλοδαπών στις χώρες καταγωγής τους από την ελληνική Πολιτεία. Η αξιοπιστία και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος επιστροφών με σεβασμό της νομιμότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί κοινή επιδίωξη με την ελληνική διοίκηση.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Επιστροφές αλλοδαπών - Ειδική έκθεση 2014
 • 31/12/2014 - Ετήσια Έκθεση
  - Πρόληψη βασανιστηρίων - Ειδική έκθεση 2014
  Η παρούσα έκθεση αποτυπώνει τη δράση του Συνηγόρου του Πολίτη ως Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης Βασανιστηρίων, σύμφωνα με την αρμοδιότητά του κατ’ άρθρο δεύτερο Ν. 4228/2014.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Πρόληψη βασανιστηρίων - Ειδική έκθεση 2014
 • 31/12/2014 - Ετήσια Έκθεση
  - Προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού
  Η προαγωγική δράση του Συνηγόρου το 2014 εστιάστηκε στην ανάδειξη των αυξημένων αναγκών που συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την κοινωνικοοικονομική κρίση και στη διεύρυνση των δράσεων για την προώθηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και έκφρασης γνώμης των παιδιών.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού
 • 31/12/2014 - Ετήσια Έκθεση
  - Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις
  Προτάσεις που υποβλήθηκαν το 2014 – Αποδοχή προτάσεων προηγούμενων ετών.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις
 • 31/12/2014 - Ετήσια Έκθεση
  - Νομικό πλαίσιο και λειτουργία του θεσμού
  Νομικό πλαίσιο – Οργάνωση και στελέχωση του Συνηγόρου του Πολίτη.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Νομικό πλαίσιο και λειτουργία του θεσμού

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή