Ετήσια έκθεση 2001

Αποτίμηση του έργου της Αρχής για το 2001

Η συνταγματική κατοχύρωση της Αρχής και η θέσπιση από το νομοθέτη, κατά την αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001, διατάξεων  εναντίον της κακοδιοίκησης και υπέρ των δικαιωμάτων των πολιτών αποτέλεσαν τις σημαντικότερες τομές στο θεσμικό πλαίσιο της Αρχής για το 2001. Σε επίπεδο αναφορών το 2001 ο Συνήγορος δέχθηκε 11.282 αναφορές πολιτών με τις περισσότερες να αφορούν τις σχέσεις κράτους - πολίτη και να καλύπτουν ποσοστιαία το 34,18% του συνόλου για το έτος.

Σχετικά Έγγραφα

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή