Αποτίμηση του έργου του Συνηγόρου για το 2013

Αποτίμηση του έργου του Συνηγόρου για το 2013

«Η ορθή λειτουργία των θεσμών δεν αποτελεί πολυτέλεια, ακόμη και σε περίοδο οικονομικής κρίσης», τονίζει η Συνήγορος του Πολίτη Καλλιόπη Σπανού στην έκθεσή της για το 2013, την οποία παρέδωσε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής, Ευάγγελο Μεϊμαράκη.
«Παρόλα αυτά, ο στόχος της αύξησης των κρατικών εσόδων τείνει να παίρνει το προβάδισμα έναντι κάθε άλλου συμφέροντος, δικαιώματος, ακόμη και της ίδιας της θεσμικής λειτουργίας του κράτους. Το βασικό ζήτημα που τίθεται λοιπόν είναι σε ποιο βαθμό μπορούν να συμπιεστούν τα δικαιώματα των πολιτών και ταυτόχρονα η δέσμευση της Πολιτείας να τα προστατεύσει για χάρη της δημοσιονομικής πολιτικής», σχολιάζει η Συνήγορος στην ίδια έκθεση, που παρουσιάζει το έργο της ανεξάρτητης αρχής για το 2013 και καταλήγει σε συγκεκριμένες διαπιστώσεις και προτάσεις.
 

Σχετικά Έγγραφα

 • 27/12/2013 - Ετήσια Έκθεση
  - Δελτίο τύπου
  Το δελτίο τύπου για την ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος 2013.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Δελτίο τύπου
 • 27/12/2013 - Ετήσια Έκθεση
  - Πλήρες κείμενο
  Η ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2013.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Πλήρες κείμενο
 • 27/12/2013 - Ετήσια Έκθεση
  - Εισαγωγή
  O θεσμός του Ombudsman δημιουργήθηκε για να χειριστεί περιφερειακές αστοχίες του πολιτικοδιοικητικού συστήματος και του κράτους δικαίου σε ένα πλαίσιο ομαλής λειτουργίας και σε περιβάλλον σχετικής σταθερότητας. Σήμερα, οι όροι αυτοί έχουν διαταραχθεί. Παρατηρείται μια ευρεία αμφισβήτηση της διοίκησης και της δυνατότητας του κράτους να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών στις νέες συνθήκες. Το νομοθετικό πλαίσιο αλλάζει άρδην καθημερινά και καμιά αλλαγή δεν είναι η τελευταία. Σε περιβάλλον κρίσης, εξαετούς οικονομικής ύφεσης και παρατεταμένης λιτότητας, το κράτος δοκιμάζεται σε όλες του τις εκφάνσεις. Το κοινωνικό κράτος συρρικνώνεται, η προστασία των δικαιωμάτων εμφανίζεται ως πολυτέλεια και οι επιπτώσεις στην ποιότητα της δημοκρατίας προκαλούν ανησυχία. Σχετικές επισημάνσεις έχουν διατυπωθεί και στις ετήσιες εκθέσεις από το 2010 και μετά. Αξίζει όμως να προβληματίσουν ορισμένες επιπλέον διαστάσεις. Η συμπλήρωση 15 ετών από την έναρξη λειτουργίας της ανεξάρτητης αρχής (1998-2013) έδωσε μια περαιτέρω ευκαιρία για σφαιρικό προβληματισμό, για συγκρίσεις με παλαιότερες εποχές και έθεσε νέα ερωτήματα.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Εισαγωγή
 • 27/12/2013 - Ετήσια Έκθεση
  - Οι δραστηριότητες της χρονιάς
  Πρωτοφανής αριθμός αναφορών: Οι 14.738 αναφορές πολιτών που κατατέθηκαν στον Συνήγορο τη χρονιά που πέρασε αποτελούν αριθμό-ρεκόρ από το ξεκίνημα της λειτουργίας του θεσμού. Γενικότερα οι αναφορές παρουσιάζουν εντυπωσιακό ρυθμό αύξησης τα δύο τελευταία χρόνια (26% περίπου σε σχέση το 2012, και 38% συγκριτικά με το 2011). Η αυξητική τάση είναι ενδεικτική της εμπιστοσύνης με την οποία περιβάλλουν οι πολίτες τον θεσμό του Συνηγόρου αλλά φαίνεται επίσης να τελεί σε ευθεία αναλογία με τα εντεινόμενα προβλήματα διαχείρισης των επιπτώσεων της δημοσιονομικής κρίσης από τον κρατικό μηχανισμό.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Οι δραστηριότητες της χρονιάς
 • 27/12/2013 - Ετήσια Έκθεση
  - Εργασία
  Η αύξηση της ανεργίας και η δραστική μείωση των εισοδημάτων ανέδειξαν τον καθοριστικό, αντισταθμιστικό ρόλο της πολιτικής κοινωνικής προστασίας και ενίσχυσης της απασχόλησης. Ωστόσο, η δημοσιονομική στενότητα σε συνδυασμό με εγγενείς δομικές αντιστάσεις της διοίκησης, υπονομεύουν τις δυνατότητες ανταπόκρισής της στην κοινωνική της αποστολή.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Εργασία
 • 27/12/2013 - Ετήσια Έκθεση
  - Περιβάλλον και ανάπτυξη
  Η αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των προτεραιοτήτων που κυριαρχούν στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης. Η περιβαλλοντική παράμετρος διαδραματίζει πλέον περιθωριακό ρόλο και το κράτος την αντιμετωπίζει είτε ως εμπόδιο στην ανάπτυξη είτε ως εισπρακτική ευκαιρία για το δημόσιο ταμείο.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Περιβάλλον και ανάπτυξη
 • 27/12/2013 - Ετήσια Έκθεση
  - Αμοιβαίες υποχρεώσεις κράτους-πολιτών
  Στο πεδίο των αμοιβαίων υποχρεώσεων κράτους-πολιτών ο Συνήγορος υπογράμμισε την αναγκαιότητα εξισορρόπησης του επιδιωκόμενου δημοσίου συμφέροντος και των δικαιωμάτων των πολιτών. Η τήρηση της νομιμότητας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της δημόσιας διοίκησης είναι μεν δεσμευτική, πρέπει όμως να συνοδεύεται από επιείκεια.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Αμοιβαίες υποχρεώσεις κράτους-πολιτών
 • 27/12/2013 - Ετήσια Έκθεση
  - Το πρόσωπο και το κράτος
  Το νομικό πλαίσιο και η διοικητική πρακτική που αφορούν την προσωπική κατάσταση των ανθρώπων, ιδίως δε τα πολιτικά τους δικαιώματα και την ελευθερία κίνησης ή εγκατάστασης, χαρακτηρίζονται πάντοτε από ιδιαίτερη κρισιμότητα καθώς από την προσωπική κατάσταση εξαρτάται η απόλαυση μιας σειράς άλλων δικαιωμάτων.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Το πρόσωπο και το κράτος
 • 27/12/2013 - Ετήσια Έκθεση
  - Κοινωνική αλληλεγγύη
  Το επίπεδο λειτουργίας των θεσμών κοινωνικής αλληλεγγύης αποτελεί τον πλέον εύγλωττο δείκτη της οικονομικής κρίσης, καθώς προσκρούει στην ταμειακή αδυναμία των κρατικών φορέων και υφίσταται τις συνέπειες ραγδαίων οργανωτικών μεταβολών, αδράνειας ως προς τη ρύθμιση σημαντικών ζητημάτων και αδυναμίας επίδειξης διαλλακτικού πνεύματος σε υποθέσεις με οικονομικό κόστος.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Κοινωνική αλληλεγγύη
 • 27/12/2013 - Ετήσια Έκθεση
  - Οικογένεια και σχολείο
  Κατά το έτος 2013, ο Συνήγορος κλήθηκε να διαχειριστεί προς το συμφέρον των ανηλίκων τις επιπτώσεις του κλονισμού της οικογένειας τόσο στους κόλπους της όσο και στο σχολικό περιβάλλον, όπου αναπόφευκτα μεταφέρονται συχνά οι ενδοοικογενειακές συγκρούσεις.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Οικογένεια και σχολείο
 • 27/12/2013 - Ετήσια Έκθεση
  - Παθογένειες της διοικητικής δράσης
  Η αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης εξακολουθεί να υπονομεύεται από την πολυπλοκότητα των διοικητικών διαδικασιών, την πολυνομία, την ελλιπή συνεργασία μεταξύ των διοικητικών υπηρεσιών και τις επικαλύψεις αρμοδιοτήτων.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Παθογένειες της διοικητικής δράσης
 • 27/12/2013 - Ετήσια Έκθεση
  - Καταπολέμηση των διακρίσεων - Ειδική έκθεση 2013
  Η έκθεση αποτυπώνει τη δράση του Συνηγόρου ως φορέα προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού, σύμφωνα με την κατά τον Ν. 3304/2005 αρμοδιότητά του.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Καταπολέμηση των διακρίσεων - Ειδική έκθεση 2013
 • 27/12/2013 - Ετήσια Έκθεση
  - Φύλο και εργασιακές σχέσεις - Ειδική έκθεση 2013
  Παρά τη ρητή υποχρέωση εφαρμογής των επιταγών του ευρωπαϊκού δικαίου, η ελληνική νομοθεσία υιοθετεί ρυθμίσεις για την ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών με σημαντική συνήθως καθυστέρηση. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι η ρύθμιση του υπαλληλικού κώδικα που προέβλεπε ότι η χορήγηση άδειας ανατροφής τέκνων στους άνδρες μονίμους δημοσίους υπαλλήλους, προϋπέθετε να εργάζεται η σύζυγος ή να είναι για κάποιον λόγο ανίκανη να αντιμετωπίσει τις ανάγκες ανατροφής του παιδιού. Παρόμοια προϋπόθεση δεν ίσχυε για τις μητέρες. Η ανωτέρω ρύθμιση καταργήθηκε στο δημόσιο τομέα με το άρθρο 6 του νόμου 4210/2013, λίγο πριν εκπνεύσει η προθεσμία που είχε θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για άρση της διάκρισης. Ωστόσο, η διάκριση αυτή ακόμη διατηρείται στον ιδιωτικό τομέα.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Φύλο και εργασιακές σχέσεις - Ειδική έκθεση 2013
 • 27/12/2013 - Ετήσια Έκθεση
  - Προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού
  Ο Συνήγορος συμπλήρωσε φέτος δέκα χρόνια από την ανάθεση της ειδικής αποστολής του για προάσπιση και προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού, κατά τα πρότυπα ευρωπαϊκών ομόλογων θεσμών. Βάσει αυτής της αρμοδιότητας, ερευνά παραβιάσεις δικαιωμάτων ανηλίκων στον δημόσιο και στον ιδιωτικό χώρο, ενώ παράλληλα αναπτύσσει πολύπλευρες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες με στόχο την εμπέδωση και έμπρακτη κατοχύρωση των δικαιωμάτων του παιδιού.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού
 • 27/12/2013 - Ετήσια Έκθεση
  - Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις
  Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις - Αποδοχή προτάσεων προηγούμενων ετών.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις
 • 27/12/2013 - Ετήσια Έκθεση
  - Νομικό πλαίσιο και λειτουργία του θεσμού
  Νομικό πλαίσιο – Υποβολή και διερεύνηση αναφορών – Οργάνωση και στελέχωση του Συνηγόρου του Πολίτη.
  Συμπληρωματικά Αρχεία: Νομικό πλαίσιο και λειτουργία του θεσμού

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή