Ετήσιες εκθέσεις

* Εδώ μπορείτε να βρείτε συνοδευτικό κατάλογο ηλεκτρονικών συνδέσμων για τα έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη στα οποία παραπέμπουν οι αστερίσκοι [ * ] μέσα στα κείμενα των Ετήσιων Εκθέσεων

Όλα | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998

2021

  • 31/12/2021
    - Η ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2021
    Το 2021 οι προκλήσεις για την κοινωνία, την οικονομία και τη δημόσια διοίκηση υπήρξαν έντονες και πολλαπλές. Η παγκόσμια υγειονομική κρίση, συνέπεια της εξάπλωσης του ιού COVID – 19 και των μεταλλάξεών του, αναμφίβολα υπήρξε ο πλέον καταλυτικός παράγοντας που διαμόρφωσε την καθημερινότητα του πληθυσμού της χώρας. Ο Συνήγορος του Πολίτη, σε αυτή τη δύσκολη χρονιά, συνέχισε να λειτουργεί αδιάλειπτα και με αμείωτη ένταση με αναπροσαρμοσμένο προγραμματισμό εργασιών και πλάνο δράσεων. Παρέμεινε ακλόνητα προσηλωμένος στην αποστολή του και συμπαραστέκεται στον πολίτη, τον κάτοικο της χώρας, για την επίλυση κάθε διαφοράς και την άρση κάθε αδικίας, εκεί που πράγματι υπάρχει. Παρέμεινε και συμπαραστάτης στη διοίκηση, αποσκοπώντας με στοχευμένες παρεμβάσεις και θεσμικές προτάσεις να συμβάλει στη βελτίωση του επιπέδου της λειτουργικότητας και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Για τη θωράκιση του κράτους δικαίου, την ενδυνάμωση της δημοκρατίας.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή