ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΠΤΥΧΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Τ.Ε.Λ. 15 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΤΥΧΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Τ.Ε.Λ. 8 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ: Ισοτιμία πτυχίων δημόσιων τεχνικών επαγγελματικών λυκείων (Τ.Ε.Λ.) 15 μαθημάτων με πτυχία ιδιωτικών και δημοσίων Τ.Ε.Λ. 8 μαθημάτων

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή