Μη καταβολή αμοιβής στα μέλη της Π.Ο.Δ.Ε. του Β΄ ΠεΣ.Υ. Ν. Αιγαίου

Μη καταβολή αμοιβής στα μέλη της Π.Ο.Δ.Ε. του Β΄ ΠεΣ.Υ. Ν. Αιγαίου

Περιγραφή

Επτά πολίτες που είχαν εργαστεί στην Περιφερειακή Ομάδα Διοίκησης Έργου (Π.Ο.Δ.Ε.) του Β΄ΠΕΣΥ Ν. Αιγαίου για το χρονικό διάστημα από 26-3-2002 μέχρι 20-1-2003 ζήτησαν τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη για το λόγο ότι δεν τους έχει καταβληθεί η αμοιβή που δικαιούνται.  

Το πρόβλημα εντοπίζεται στο ότι η Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν εγκρίνει την καταβολή της αμοιβής των μελών της ΠΟΔΕ διότι στην απόφαση διορισμού τους δεν αναφέρεται η ιδιότητα κάθε μέλους (λειτουργός, ιδιώτης, δημ. Υπάλληλος κ.λπ.) και δεν προσδιορίζονται τα στοιχεία εκείνα που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπό τους που να δικαιολογούν τη νομιμότητα της. Επί αυτού παρατηρούμε ότι η αιτιολογία ότι  «δεν αναφέρεται η ιδιότητα του κάθε μέλους (λειτουργός, ιδιώτης, δημ. υπάλληλος κλπ.» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα διότι η ιδιότητα των μελών της Π.Ο.Δ.Ε. του Β΄ Πε.Σ.Υ. Ν. Αιγαίου αναγράφεται δίπλα ακριβώς στο όνομα του κάθε μέλους , ενώ σε ότι αφορά τον προσδιορισμό (στην απόφαση) των στοιχείων που δικαιολογούν τη νομιμότητα της συμμετοχής στις ομάδες, κατά την άποψή μας αυτά δεν απαιτείται να αναγράφονται στην απόφαση διορισμού εφόσον αυτό δεν προβλέπεται ρητά από τη σχετική διάταξη, αρκεί τα στοιχεία αυτά να περιλαμβάνονται στον ατομικό φάκελο κάθε μέλους και να έχουν ληφθεί υπόψη από τα αρμόδια όργανα κατά την επιλογή.

 

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή