Διορισμός διακριθέντος αθλητή κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού του Υπουργείου Πολιτισμού

Διορισμός διακριθέντος αθλητή κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού του Υπουργείου Πολιτισμού

Περιγραφή

Με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης διατέθηκε διακριθείς αθλητής, κάτοχος πτυχίου Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, για διορισμό στο Υπουργείο Πολιτισμού στην κατηγορία ΠΕ Διοικητικού. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 347/2003, δεν τίθεται πλέον περιορισμός στον κύκλο των πτυχίων ή διπλωμάτων που γίνονται δεκτά ως προσόντα διορισμού για την κάλυψη θέσεων κλάδου ΠΕ Διοικητικού.

Το Υπουργείο Πολιτισμού αρνείται να τον διορίσει, χωρίς νομικό έρεισμα.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή