Βελτίωση της διαδικασίας έκδοσης ηλεκτρονικού παραβόλου

Βελτίωση της διαδικασίας έκδοσης ηλεκτρονικού παραβόλου

Περιγραφή

Πολίτης διαμαρτυρήθηκε στο Συνήγορο του Πολίτη επειδή δεν ήταν δυνατή η επιστροφή του ποσού που είχε καταβάλει για την έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου το οποίο τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε. Αυτό συνέβαινε επειδή δεν είχε δηλωθεί ο ΑΦΜ στη σχετική αίτηση έκδοσης του ηλεκτρονικού παραβόλου. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, διορθώθηκε η διαδικασία έκδοσης ηλεκτρονικού παραβόλου και δόθηκαν οδηγίες στους υπαλλήλους των ΚΕΠ για την πληρέστερη συμπλήρωση της αίτησης.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή