Λοιπά θέματα επαγγελματικής κατάρτισης - επιμόρφωσης

Όλα | 2021 | 2015 | 2008

2021

  • 05/02/2021 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
    - Μη ανάθεση διδακτικών ωρών μαθημάτων ΔΙΕΚ σε εκπαιδευτές, κατά παράβαση του οδηγού σπουδών
    Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε σε περίπτωση μη ανάθεσης διδακτικών ωρών σε πιστοποιημένο εκπαιδευτή ΔΙΕΚ από τον αρμόδιο Διευθυντή. Σε συνέχεια της παρέμβασης αυτής, η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, απέστειλε συστάσεις στο ΔΙΕΚ, ώστε να μην επαναληφθεί η ίδια πρακτική στο μέλλον.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή