Μη ανάθεση διδακτικών ωρών μαθημάτων ΔΙΕΚ σε εκπαιδευτές, κατά παράβαση του οδηγού σπουδών

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Μη ανάθεση διδακτικών ωρών μαθημάτων ΔΙΕΚ σε εκπαιδευτές, κατά παράβαση του οδηγού σπουδών

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολάβησε σε περίπτωση μη ανάθεσης διδακτικών ωρών σε πιστοποιημένο εκπαιδευτή ΔΙΕΚ από τον αρμόδιο Διευθυντή. Σε συνέχεια της παρέμβασης αυτής, η Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, απέστειλε συστάσεις στο ΔΙΕΚ, ώστε να μην επαναληφθεί η ίδια πρακτική στο μέλλον.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή