Αρχεία κύκλου σχέσεων κράτους - πολίτη

Όλα | 2019 | 2018 | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2007

Αποτελέσματα 6 έως 10 από 15.

2014

  • 29/09/2014 - Ειδική Έκθεση
    - Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για τις δημοτικές προσόδους και άλλα θέματα αρμοδιότητας δήμων
    Ο Συνήγορος, σε ειδική έκθεσή του, αποτυπώνει σειρά προβλημάτων τα οποία δημιουργούνται κυρίως κατά την άσκηση των οικονομικής φύσης αρμοδιοτήτων των δήμων, αλλά σε σημαντικό βαθμό και από την πλημμελή εποπτεία επί των πράξεων τους. Επίσης, διατυπώνει προτάσεις που ως στόχο έχουν την απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου, την ενδυνάμωση του ελέγχου νομιμότητας, την εξασφάλιση χρηστής και διαφανούς δημοσιονομικής διαχείρισης και τη βελτίωση των σχέσεων δήμου-πολίτη.

2012

2011

  • 19/12/2011 - Ειδική Έκθεση
    - Σχέσεις ΕΥΔΑΠ Α.Ε.-Καταναλωτών: Η εμπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη
    Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες ως καταναλωτές υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης και η ανταπόκριση της ΕΥΔΑΠ στα παράπονα των καταναλωτών είναι το θέμα της νέας ειδικής έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη. Η ανεξάρτητη αρχή, παραθέτει παραδείγματα, αντλεί συμπεράσματα από την πλούσια εμπειρία της στον χειρισμό εκατοντάδων παραπόνων κατά της ΕΥΔΑΠ, και καταγράφει τις λύσεις που έχουν δοθεί αλλά και τα ζητήματα που παραμένουν εκκρεμή. Ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει το ικανοποιητικό επίπεδο συνεργασίας με την ΕΥΔΑΠ που καταλήγει συχνά στην αποδοχή των προτάσεων και θέσεων της ανεξάρτητης αρχής. Προσθέτει πάντως ότι κάποιες φορές παρατηρούνται δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση καίριων προβλημάτων που απασχολούν τους καταναλωτές.

Αποτελέσματα 6 έως 10 από 15.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή