Διαφανής και αμερόληπτη η διαδικασία επιδότησης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Διαφανής και αμερόληπτη η διαδικασία επιδότησης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Περιγραφή

Νέα ρύθμιση με την οποία διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αμεροληψία στη διαδικασία επιδότησης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων έχει τεθεί ήδη σε εφαρμογή μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη. Η διάταξη αφορά τις συμφωνίες χρηματοδότησης και συνεπένδυσης μεταξύ του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) και Τραπεζών.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή