ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.).

ΠΟΡΙΣΜΑ: Διαμαρτυρίες για παράλειψη προσλήψεων σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

Περιγραφή

Διάφοροι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού (κυρίως μικροί Δήμοι) προσέλαβαν προσωπικό για στελέχωση των ΚΕΠ με σύμβαση μίσθωσης έργου (18 μήνες). Οι προσφεύγοντες στον Συνήγορο του Πολίτη πολίτες κατήγγειλαν ότι πολλοί από τους επιλεγέντες διέθεταν λιγότερα προσόντα από τους ίδιους, στοιχείο που αγνοήθηκε από τους ΟΤΑ κατά παράβαση σχετικής εγκυκλίου του ΥΠΕΣΔΔΑ. Πολλοί από τους προσφεύγοντες δεν ήξεραν ότι μπορούσαν να προσφύγουν στη Περιφέρεια, ενώ μερικοί που προσέφυγαν και δικαιώθηκαν συνάντησαν την άρνηση των ΟΤΑ προς συμμόρφωση. Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε στο ΥΠΕΣΔΔΑ, το οποίο απάντησε ότι για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 2527/1997 (στις οποίες όμως υπάρχουν κενά), στην ως άνω εγκύκλιο δεν προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής, και ότι η επιλογή είναι στην αποκλειστική ευθύνη των Δημάρχων ή Προέδρων Κοινοτήτων. Ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε να ελεγχθούν όλες οι προσλήψεις, να γίνουν συστάσεις στους ΟΤΑ και τις Περιφέρειες για συμμόρφωση και εφαρμογή, αντίστοιχα, των αποφάσεων της Επιτροπής του άρθρου 18 Ν. 2218/1994, και για ενημέρωση όλων των υποψηφίων για το δικαίωμα ένστασης.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή