Διάκριση λόγω φύλου - Διακοπή της ανεργίας λόγω κυοφορίας και λοχείας

Διάκριση λόγω φύλου - Διακοπή της ανεργίας λόγω κυοφορίας και λοχείας

Περιγραφή

Μακροχρόνια άνεργες γυναίκες, καταγεγραμμένες στη στατιστική της ανεργίας του OAEΔ, αντιμετώπισαν διαγραφή από τα μητρώα ανέργων καθώς ήταν σε κατάσταση κυοφορίας και λοχείας. Oι γυναίκες εγγράφονταν εκ νέου στις τοπικές υπηρεσίες (KΠA-OAEΔ) καθώς ο OAEΔ δεν ανανέωνε τις κάρτες ανεργίας των γυναικών που βρίσκονταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης.  H αντιμετώπιση αυτή κρίθηκε άδικη, δημιουργούσε διάκριση κατά των γυναικών και καταστρατηγούσε την πολιτική ίσων ευκαιριών ανδρών και γυναικών.

Οι σχετικές διατάξεις περί ανεργίας εξίσωναν την μητρότητα με καταστάσεις όπως η στράτευση η φυλάκιση και η εξορία και δεν ανταποκρίνονταν στις μεταρρυθμίσεις πολιτικής για την  ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου κατά την υλοποίηση πολιτικών και μέτρων που αφορούν την απασχόληση. Ο Συνήγορος του Πολίτη έκρινε ότι δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται η μητρότητα ως λόγος μη διαθεσιμότητας προς απασχόληση στην αγορά εργασίας, τόνισε την αναγκαιότητα του εκσυγχρονισμού της κείμενης νομοθεσίας (οδηγία 2000/78/EK της 27ης Νοεμβρίου 2000), για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και για την ισότητα στην απασχόληση. Υπογράμμισε την παράλειψη θέσπισης των αναγκαίων εθνικών μέτρων για την εισαγωγή, τροποποίηση, ή επικαιροποίηση της νομοθεσίας περί ισότητας.
Ο Συνήγορος του Πολίτη έκρινε ότι αυτή η  διάκριση κατά των γυναικών παραβιάζει τις αρχές της ισότητας των δικαιωμάτων και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, παρεμποδίζει τη συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας υπό ίσους όρους με τους άνδρες, αποτελεί εμπόδιο στην αύξηση της ευημερίας της κοινωνίας και της οικογένειας και ότι εμποδίζει τις γυναίκες να υπηρετήσουν τη χώρα τους.
Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε από τον Οργανισμό να καταργήσει αυτή την διάκριση σε όλες τις μορφές και τις εκδηλώσεις της.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή