Επισημάνσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για μεγάλες καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών από Δήμους

Επισημάνσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για μεγάλες καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση αιτημάτων πολιτών από Δήμους

Περιγραφή

Πολίτες διαμαρτυρήθηκαν στον Συνήγορο για μεγάλες καθυστερήσεις εκ μέρους των υπηρεσιών διαφόρων Δήμων να απαντήσουν σε αιτήσεις που αυτοί είχαν καταθέσει.

Προς τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, ο Συνήγορος επεσήμανε τις σημαντικές διαδικαστικές παραλείψεις και ιδιαίτερα το μεγάλο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μέχρι την εξέταση των αιτήσεων, καθώς επίσης και τη μη ενημέρωση των πολιτών για τους λόγους αυτής της καθυστέρησης.

Με αφορμή τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, ο Συνήγορος του Πολίτη οφείλει να επισημάνει εκ νέου την υποχρέωση όλων των δημοσίων υπηρεσιών να διεκπεραιώνουν σε εύλογο χρόνο τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων και να τους ενημερώνουν για την πορεία των αιτημάτων τους σε περίπτωση καθυστερήσεων. Αυτή η υποχρέωση αφενός προβλέπεται ρητώς από τον «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας», αλλά ταυτόχρονα απορρέει ευθέως από τη θεμελιώδη αρχή της «χρηστής διοίκησης».

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή