Σύνοψη διαμεσολάβησης για θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Σύνοψη διαμεσολάβησης για θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της διαμεσολάβησής του προς το Υπουργείο Πολιτισμού για την επίλυση εκκρεμών αναφορών, που αφορούν κυρίως το πρόβλημα των μακρόχρονων δεσμεύσεων ιδιοκτησίας για αρχαιολογικούς σκοπούς (βλ.ειδική έκθεση έτους 2005, www.synigoros.gr) ο Συνήγορος του Πολίτη έχει ζητήσει συγκεκριμένα κριτήρια προτεραιότητας καταβολής των εκκρεμών αποζημιώσεων και έχει αναπτύξει έντονη αλληλογραφία με το Υπουργείο.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή