Ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα/ εκπομπές ρύπων

Όλα | 2010 | 2009 | 2008 | 2005

2005

  • 09/12/2005 - Πόρισμα
    - Πόρισμα: Καθεστώς αδειοδότησης των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ) της ΔΕΗ στο νομό Κοζάνης
    Ο Συνήγορος του Πολίτη ερεύνησε τέσσερις αναφορές (υπ αριθμ’ 6536/ 13.4.04, 6537/ 13.4.04, 3392/20.02.04 και 3732/27.02.04) σε σχέση με α) τις υπερβάσεις των εκπομπών των αερίων ρύπων των εν θέματι εγκαταστάσεων, β) την έλλειψη εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία τους, και γ) την επικείμενη λήξη της ισχύος της προσωρινής άδειας λειτουργίας τους.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή