Πόρισμα: Καθεστώς αδειοδότησης των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ) της ΔΕΗ στο νομό Κοζάνης

Πόρισμα: Καθεστώς αδειοδότησης των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ) της ΔΕΗ στο νομό Κοζάνης

Περιγραφή

 Στο Συνήγορο του Πολίτη υποβλήθηκαν αναφορές για την ατμοσφαιρική ρύπανση και την επιβάρυνση της υγείας των κατοίκων στη περιοχή του νομού Κοζάνης, λόγω της εκπομπής ρύπων από τη λειτουργία των ατμοηλεκτρικών σταθμών.

Στο πλαίσιο της διερεύνησης των αναφορών ο Συνήγορος συνέταξε το παρόν πόρισμα, στο οποίο διαπίστωσε τα ακόλουθα προβλήματα:

α) Συστηματικές υπερβάσεις στις εκπομπές των αερίων ρύπων β) λήξη της ισχύος των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και για τους τρεις ατμοηλεκτρικούς σταθμούς γ) Επικείμενη λήξη της ισχύος της προσωρινής άδειας λειτουργίας των σταθμών, χωρίς καμία πρόοδο στην προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία ανανέωσής τους.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή