Δίκτυα

Όλα | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2003

Αποτελέσματα 26 έως 30 από 32.

2014

 • 11/04/2014 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Παρεμβάσεις του Συνηγόρου για επανασύνδεση παροχής ρεύματος και ευνοϊκότερη ρύθμιση οφειλών προς τη ΔΕΗ ΑΕ
  Μετά από διαμεσολάβηση του Συνηγόρου η ΔΕΗ ΑΕ προέβη τόσο στην ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο μακροχρόνια άνεργων, ηλικιωμένων και χρόνια ασθενών καταναλωτών, όσο και στην ευνοϊκότερη ρύθμιση των οφειλόμενων δόσεων από εκκρεμείς και μη εξυπηρετούμενους διακανονισμούς.
 • 06/02/2014 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για διαγραφή οφειλής από τη ΔΕΗ ΑΕ
  Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, η ΔΕΗ ΑΕ προχώρησε στη διαγραφή της οφειλής, που αντιστοιχούσε στο ποσό των 16.943,63 ευρώ, αφού διαπίστωσε ότι, κατά το χρονικό διάστημα, εντός του οποίου έγινε η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος που αντιστοιχούσε στο οφειλόμενο ποσό, πραγματικός χρήστης του ακινήτου δεν ήταν ο ίδιος πολίτης.
 • 23/01/2014 - Πόρισμα
  - Άρνηση χορήγησης στοιχείων σχετικών με την αποκατάσταση της βλάβης του οδοστρώματος, κατόπιν θανατηφόρου τροχαίου ατυχήματος
  Πολίτης ζήτησε την παρέμβαση του Συνηγόρου διαμαρτυρόμενος για την άρνηση του Δήμου Χανίων να του χορηγήσει στοιχεία, σχετικά με την αποκατάσταση βλάβης του οδοστρώματος, στο σημείο που τραυματίσθηκε θανάσιμα ο γιός του. Αν και ο Συνήγορος επεσήμανε στο δήμο Χανίων την υποχρέωσή του για τη χορήγηση των αιτούμενων στοιχείων, ο δήμος δεν ανταποκρίθηκε. Κατόπιν τούτου ο Συνήγορος απηύθυνε πόρισμα στον Υπουργό Εσωτερικών και στο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ζητώντας την πειθαρχική δίωξη του Δημάρχου Χανίων.

2013

 • 11/12/2013 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Αποδοχή πρότασης Συνηγόρου για παροχή ειδικού τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας σε κοινωφελή ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
  Αποδεκτή έγινε πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη για την προώθηση ρύθμισης που να προβλέπει την επέκταση του κοινωνικού τιμολογίου σε κοινωφελή ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με διάταξη του ν. 4203/2013 προβλέπεται η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου προνοιακού χαρακτήρα, τα εκκλησιαστικά-φιλανθρωπικά ιδρύματα και τους ειδικά πιστοποιημένους φορείς ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.
 • 09/12/2013 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη για ευνοϊκότερη ρύθμιση οφειλής ηλεκτρικού ρεύματος και για επανασύνδεση παροχής.
  Μετά από διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη η ΔΕΗ ΑΕ προέβη στην ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο μακροχρόνια άνεργου καταναλωτή και πάσχοντος από θωρακική νόσο και στην επανασύνδεση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Στη συνέχεια πραγματοποίησε τη σύναψη νέου, ευνοϊκότερου διακανονισμού εξόφλησης των συσσωρευμένων οφειλών ύψους 5.310 ευρώ σε 24 χαμηλόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς υποχρέωση καταβολής προκαταβολής.

Αποτελέσματα 26 έως 30 από 32.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή