Περιβαλλοντική υποβάθμιση του ρέματος της Πικροδάφνης και κατεδάφιση αυθαίρετων-επικινδύνων κατασκευών

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Περιβαλλοντική υποβάθμιση του ρέματος της Πικροδάφνης και κατεδάφιση αυθαίρετων-επικινδύνων κατασκευών

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη κλήθηκε να διαμεσολαβήσει κατόπιν διαμαρτυρίας πολίτη για ζητήματα που αφορούσαν την περιβαλλοντική υποβάθμιση του ρέματος Πικροδάφνης από την απόρριψη αστικών λυμάτων, τη συγκέντρωση μεγάλου όγκου στερεών αποβλήτων και την καύση αυτών, την παράλειψη συγκράτησης των πρανών και την παράλειψη κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών σε επαφή με τα πρανή της κοίτης του ρέματος.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή