Διαδικασία απαλλοτρίωσης για δημόσια έργα

Όλα | 2019 | 2017 | 2000

2017

  • 04/10/2017 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
    - Καταβολή αποζημίωσης για απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας από την ΕΡΓΟΣΕ
    Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε υπόθεση αποζημίωσης απαλλοτρίωσης ακινήτου από την ΕΡΓΟΣΕ. Συγκεκριμένα, αν και το ποσό της αποζημίωσης είχε κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Ταμείο) και δεν ξεπερνούσε τα 1.200 ευρώ, η αναφερόμενη αδυνατούσε να το εισπράξει, καθώς η αρμόδια υπηρεσία της ζητούσε δικαστική απόφαση αναγνώρισης δικαιούχου

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή