Όμβρια και υγρά απόβλητα Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ)

Δελτίο Τύπου: Όμβρια και υγρά απόβλητα Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ)

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά από διερεύνηση της υπόθεσης, διαπίστωσε την παράνομη διοχέτευση υγρών αποβλήτων και όμβριων υδάτων προερχόμενων από χώρους του ΔΑΑ, σε αγρούς, αμπέλια και λοιπούς αποδέκτες εκτός του ΔΑΑ με αποτέλεσμα να δημιουργείται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Αερολιμένα συνεργάστηκε με την Αρχή με αποτέλεσμα την εκπόνηση όλων των αναγκαίων μελετών για την επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή