Υλικές ζημιές από ανωμαλίες του οδοστρώματος

Ο Συνήγορος του Πολίτη ήδη από το δεύτερο έτος λειτουργίας του (1999) δέχθηκε μεγάλο αριθμό αιτημάτων να διαμεσολαβήσει προς τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) κυρίως Α΄ βαθμού, προκειμένου οι τελευταίοι να αποκαταστήσουν υλικές ζημιές που υπέστησαν οχήματα πολιτών από ανωμαλίες του οδοστρώματος.

Συγκεκριμένα, ζητήθηκε η άμεση, δηλαδή χωρίς προσφυγή στα δικαστήρια, χρηματική ικανοποίηση των πολιτών για βλάβες που υπέστησαν τα οχήματά τους από κακοτεχνίες του δημοτικού οδικού δικτύου (όπως λακκούβες ή τομές), οφειλόμενες σε έλλειψη συντήρησης ή αδυναμία διατήρησης του οδικού δικτύου σε κατάσταση που να ανταποκρίνεται στον λειτουργικό του προορισμό. Τα αιτήματα αποζημίωσης των πολιτών αφορούσαν και ατυχήματα από πτώση κλαδιών ή κορμών δένδρων, μετακινήσεις κάδων απορριμμάτων, έργα από τις οικείες τεχνικές υπηρεσίες καθώς και από άλλες παρεμφερείς αιτίες.

Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων οι εμπλεκόμενοι ΟΤΑ αρνήθηκαν να καταβάλουν οποιαδήποτε αποζημίωση στους πολίτες ζητώντας ενίοτε δικαστική απόφαση, κάτι που είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ανέφικτο και υπερβολικά δυσμενές αφού το ύψος της απαίτησης είναι κατά κανόνα πολύ μικρότερο των δικαστικών εξόδων για τη διεκδίκησή της. Ο Συνήγορος του Πολίτη μελέτησε μεγάλο αριθμό υποθέσεων, κάλεσε σε διαβούλευση τους αρμόδιους φορείς και συνέταξε Ειδική Έκθεση με τίτλο «Αστική ευθύνη οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης - Η περίπτωση υλικών ζημιών σε οχήματα από ανωμαλίες του οδοστρώματος ή άλλες παρεμφερείς αιτίες», στην οποία αναλυτικά περιγράφεται το πρόβλημα και υποδεικνύονται οι τρόποι επίλυσής του. Επιπλέον, διατυπώνει προτάσεις προκειμένου να εμπεδώσει την πρακτική της εξώδικης χρηματικής αποκατάστασης της ζημίας που υφίστανται οι πολίτες, όταν χρησιμοποιούν δημόσιο χώρο, τη διάθεση και απρόσκοπτη χρήση του οποίου οφείλει να εγγυάται η τοπική αυτοδιοίκηση.

Όλα | 2015 | 2014 | 2007 | 2003 | 2002 | 2000

2003

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή