Ηχορύπανση

Η παρατηρούμενη αποχή της διοίκησης από την προσωρινή και οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας και σφράγιση κέντρων διασκεδάσεως, ή και άλλων οχλουσών δραστηριοτήτων (αρτοποιεία, συνεργεία κλπ) έχει απασχολήσει έντονα τον Συνήγορο του Πολίτη, κατόπιν της υποβολής ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού συναφών αιτημάτων.

Η αρμοδιότητα χορήγησης και ανάκλησης της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων, καθώς και ο έλεγχος της τήρησης των σχετικών διατάξεων εμπίπτει στις αρμοδιότητες των δήμων, οι οποίοι εκδίδουν τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, προσδιορίζοντας τους όρους και τις ώρες λειτουργίας μουσικής, λαμβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης, τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση.

Όλα | 2017 | 2016 | 2014 | 2006

2014

  • 16/01/2014
    - Ηχορύπανση κατά τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
    Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορές πολιτών, σχετικά με την πρόκληση ηχορύπανσης κατά τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και προέβη σε διαπιστώσεις και προτάσεις, τις οποίες έθεσε υπόψη του αρμόδιου Υπουργού Υγείας, χωρίς όμως να λάβει απάντηση, μέχρι σήμερα.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή