Ηχορύπανση

Η παρατηρούμενη αποχή της διοίκησης από την προσωρινή και οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας και σφράγιση κέντρων διασκεδάσεως, ή και άλλων οχλουσών δραστηριοτήτων (αρτοποιεία, συνεργεία κλπ) έχει απασχολήσει έντονα τον Συνήγορο του Πολίτη, κατόπιν της υποβολής ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού συναφών αιτημάτων.

Η αρμοδιότητα χορήγησης και ανάκλησης της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων, καθώς και ο έλεγχος της τήρησης των σχετικών διατάξεων εμπίπτει στις αρμοδιότητες των δήμων, οι οποίοι εκδίδουν τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, προσδιορίζοντας τους όρους και τις ώρες λειτουργίας μουσικής, λαμβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης, τις ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση.

Όλα | 2017 | 2016 | 2014 | 2006

2006

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή