Αποδοχή των προτάσεων του Συνηγόρου για τα προβλήματα εφαρμογής του ΠΔ προστασίας του ρέματος Πεντέλης-Χαλανδρίου.

Αποδοχή των προτάσεων του Συνηγόρου για τα προβλήματα εφαρμογής του ΠΔ προστασίας του ρέματος Πεντέλης-Χαλανδρίου.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά από αναφορά που υπέβαλε σύλλογος πολιτών, εξέτασε τη νομιμότητα λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο βρισκόταν σε οικόπεδο κοντά στο ρέμα Πεντέλης-Χαλανδρίου, κατ΄ εφαρμογή του ΠΔ για την προστασία του συγκεκριμένου χειμαρρικού ρέματος. Διαπίστωσε τη διάσταση απόψεων μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και πρότεινε την αναδιατύπωση διατάξεων του σχετικού ΠΔ. Σε αποδοχή των προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη εκδόθηκε απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ για τη συγκρότηση ομάδας εργασίας για την επεξεργασία των προβλημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή του ανωτέρω ΠΔ.

Αρχείο

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή