Διαχείριση απορριμμάτων

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει εκφράσει επανειλημμένα την ανησυχία του για τα προβλήματα που εξακολουθεί να παρουσιάζει ο τομέας της διαχείρισης αποβλήτων στη χώρα μας. Παρά τη δέσμευση της Ελλάδας να καταργήσει όλους τους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης στερεών αποβλήτων (ΧΑΑ), έως το 2008, εξακολουθούν να παραμένουν σε λειτουργία αρκετοί από αυτούς. Η ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων δεν εγκυμονεί μόνο κινδύνους για τη δημόσια υγεία, αλλά υποβαθμίζει συστηματικά και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Επίσης, ο Συνήγορος του Πολίτη ερευνά αναφορές πολιτών με θέμα την επιλογή των θέσεων κάδων απορριμμάτων. Η θέση του Συνηγόρου είναι ότι ο δήμος διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει την θέση των κάδων, με βάση πολλά και διαφορετικά ανά περίπτωση κριτήρια, όπως το πόσο πυκνοκατοικημένη ή όχι είναι μια περιοχή, λόγους αισθητικής, δημόσιας υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Όλα | 2018 | 2017 | 2015 | 2013 | 2004

Αποτελέσματα 11 έως 13 από 13.

2013

  • 16/07/2013
    - Παύση αυθαίρετης λειτουργίας σταθμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων και απόδοση του χώρου σε κοινή χρήση
    Διαχείριση στερεών αποβλήτων χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση, καθώς και αυθαίρετη λειτουργία σταθμού, πλυντηρίου και συνεργείου οχημάτων καθαριότητας του δήμου πραγματοποιείτο επί σειρά ετών, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις επιτόπιων ελέγχων του Συνηγόρου του Πολίτη σε περιοχή εντός σχεδίου του δήμου Ηρακλείου Αττικής, η οποία είχε χαρακτηριστεί ως κοινόχρηστος χώρος. Η καταγγελλόμενη δραστηριότητα, υπαίτια για τη δημιουργία ανθυγιεινής εστίας, την πρόκληση θορύβου και την περιβαλλοντική υποβάθμιση της περιοχής διεκόπη κατόπιν της διαμεσολαβητικής παρέμβασης της Ανεξάρτητης Αρχής. Επιπλέον επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 9.000 ευρώ, ενώ έχει ήδη ολοκληρωθεί η κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών, ο πλήρης καθαρισμός του χώρου κι η απόδοσή του σε κοινή χρήση. Παράλληλα αναμένεται η υλοποίηση της δέσμευσης του δήμου για εξωραϊσμό και φύτευση του χώρου.
  • 15/03/2013
    - Ανεξέλεγκτος χώρος διάθεσης στερεών αποβλήτων στην περιοχή "Κοσσίνι" του Δήμου Τήνου
    Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά σχετικά με την ανεξέλεγκτη διάθεση στερεών αποβλήτων από το Δήμο Τήνου, με αποτέλεσμα να προκαλείται σοβαρή ρύπανση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, στην περιοχή «Κοσσίνι». Κατόπιν παρέμβασης της Αρχής ο Ειδικός Γραμματέας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ζήτησε άμεσα από το Δήμο Τήνου την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων στον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων και την παύση της χρήσης του ΧΑΔΑ στην οποία προέβει τελικώς ο Δήμος Τήνου.

2004

Αποτελέσματα 11 έως 13 από 13.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή